นายกฯขอคนไทยตระหนัก”เลิกบุหรี่ -ดื่มนม -สิ่งเเวดล้อมโลก”สำคัญต่อสุขภาพ

2 June 2018


นายกฯขอคนไทยตระหนัก”เลิกบุหรี่ -ดื่มนม -สิ่งเเวดล้อมโลก”มีความสำคัญต่อสุขภาพ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการ“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ว่า “ ช่วงนี้ มีวันสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้แก่ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม และวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน ของทุกปี เนื่องจากชาวโลกต่างเห็นพ้องต้องกันว่า "ทรัพยากรมนุษย์" เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด จึงมีความพยายามร่วมกันรณรงค์ให้ทำในสิ่งที่ดีต่อร่างกายคือการดื่มนม และละเว้นในสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกาย คือการงดสูบบุหรี่ ซึ่งตรงกับหัวใจของพระพุทธศาสนาที่ว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์" ที่เราสามารถนำไปประยุกต์ ปฏิบัติได้ไม่ยากนักในชีวิตประจำวันก็จะทำให้ตนเองและสังคมมีแต่ความสุขความเจริญ ทั้งนี้ทุก ๆ ศาสนาต่างก็มีคำสอนของพระศาสดาที่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยมุ่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีสำหรับ "การสูบบุหรี่" นั้น อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของการนำสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกาย ไม่เพียงแต่จะทำลายสุขภาพของตนเองแล้ว อาจจะทำร้ายผู้ที่อยู่รอบข้างอีกด้วย อาจเป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำ "นักสูบหน้าใหม่" ไปสู่ยาเสพติดรูปแบบอื่น ๆ ได้อีก ซึ่งเราคงต้องหยุดเสียตั้งแต่ "ก้าวแรก" ของการหลงทางไปกับสารเสพติดทั้งหลาย

ดังนั้น รัฐบาลนี้จึงได้ผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 โดยมีเจตนาที่ต้องการจะปกป้องเยาวชนไม่ให้เป็นนักสูบหน้าใหม่ คุ้มครองผู้คนรอบข้างให้ปลอดภัย ไม่ให้เป็น "ผู้รับควันบุหรี่มือสอง" และลดจำนวนผู้สูบลง อาทิ การห้ามขายบุหรี่ให้เด็ก การจำกัดพื้นที่สูบ การจำกัดช่องทางการเข้าถึง และการปรับขึ้นราคาบุหรี่ เป็นต้น ทั้งนี้ หากบังคับใช้กฎหมายได้ดี มีประสิทธิภาพในภาพรวมแล้ว ก็ย่อมช่วยลดภาระทางงบประมาณในการรักษาพยาบาลจากโรคมะเร็ง 12 ชนิด โรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคเบาหวาน ได้อีกด้วย สำหรับใครที่สนใจอยากจะเลิกบุหรี่ ขอแนะนำให้โทรไปปรึกษา รับคำแนะนำ ได้ที่ "สายด่วน 1600" ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติส่วนเรื่อง "การดื่มนม" นั้น คงตรงกันข้าม เพราะนมยิ่งดื่ม ยิ่งดี เป็นการนำสิ่งที่ดีสู่ร่างกาย สู่ชีวิต ผมแนะนำให้ทุกคนดื่มนม เหมือนที่เชิญชวนให้ทำความดีอยู่เสมอ ๆ สถิติที่น่าตกใจคือ คนไทยดื่มน้ำอัดลม เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน มากกว่า 41 ลิตร ต่อคนต่อปี ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นอันดับ 5 ของโลก มากกว่า 52 ลิตรต่อคนต่อปี แต่กลับดื่มนม อยู่ในอันดับที่ 68 ของโลก เพียง 18 ลิตรต่อคนต่อปี หรือสัปดาห์ละ 2 แก้วเท่านั้น น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 113 ลิตรต่อคนต่อปีดังนั้น รัฐบาลจึงตั้งเป้าที่จะเพิ่มการดื่มนมของคนไทย จาก 18 เป็น 25 ลิตรต่อคนต่อปี ให้ได้ภายในปี 2569 นอกจากนี้ ยังให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง (เกษตรและสหกรณ์, สาธารณสุข , พาณิชย์) ได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรโคนม เสริมสร้างสุขภาพคนไทยให้แข็งแรง และผลักดันการส่งออกนมไทย สู่ตลาดเอเชีย อย่างกว้างขวางในวันข้างหน้า สำหรับเด็กทารกก็ควรดื่ม "นมแม่" ดีที่สุด เด็กเล็ก เด็กโต หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ ในปัจจุบันต่างก็มีนมที่หลากหลายให้เลือก ตามความต้องการของร่างกาย หรือเหมาะสมกับแต่ละคน แต่ละวัย เช่น ผู้สูงวัยก็อาจจะหานมเสริมแคลเซียม ดูแลโครงสร้างกระดูกและฟัน ให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ ส่วนใครที่แพ้นมวัว ก็อาจจะหานมแพะ นมถั่วเหลือง หรือน้ำนมข้าว ซึ่งอร่อย ทานง่าย และมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แพ้นมอื่น ๆ

วันอังคารที่ 5 มิถุนายนนี้ เป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก"ผมขอเชิญพี่น้องประชาชนประหยัดไฟฟ้า ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง และแยกประเภท รวมทั้งหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก โฟม กล่องโฟม โดยกระทำอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย “สิ่งแวดล้อม บุหรี่ ศาสตร์พระราชา นม