ผังเมืองใหม่กทม. ชู3เมืองเศรษฐกิจ

6 June 2018


กรมโยธาฯยํ้าผังเมืองใหม่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลยึดโครงข่ายรถไฟฟ้าเป็นหลัก โดยศูนย์กลางยังอยู่ที่ย่านสาทร-สีลม พร้อมบูม 3 ทำเล มักกะสัน บางซื่อ และตากสิน เป็นเมืองเศรษฐกิจ รองจากสาทรและสีลม

นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ระบุถึง การจัดทำผังเมืองรวมของประเทศ โดยเฉพาะผังเมืองของกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อรองรับการพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัย ว่า ปัจจุบันการจัดทำผังเมืองไม่ได้มีหลักการในการพิจารณาแตกต่าง จากอดีตมากนัก โดยจะคำนึงจากระบบสาธารณูปโภคของเมืองเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันยึดตามโครงข่ายของระบบคมนาคมเป็นหลัก โดยเฉพาะแนวของรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นมากถึง 10 สาย กระจายความเป็นเมืองที่กระจุกตัวแค่ในกรุงเทพฯไปยังเมืองบริวาร คือ จังหวัดปริมณฑล ทั้งปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร แต่เมืองหลักยังเป็นทำเลย่านสาทร-สีลมตามเดิม  โดยจะมีเมืองรอง คือ มักกะสัน บางซื่อ และตากสิน ซึ่งเป็น 3 จุดสำคัญที่กำลังมีแผนถูกพัฒนาความเป็นเมืองนอกจากนี้ยังจะพิจารณาร่วมกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของรัฐบาล, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และโดยเฉพาะการวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี หรือพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ขณะนี้ร่างดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำ คาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณานานประมาณ 1 ปี

“ผังเมืองของกรุงเทพฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมิน หลังจากจะเป็นผังเมืองถาวรที่ไม่มีอายุการใช้งานต่างจากอดีต ทำให้คณะจัดทำ ต้องเพิ่มรายละเอียดให้มากขึ้นและชัดเจนขึ้น ใช้เวลายาวนาน ก่อนจะถึงขั้นตอนออกประกาศเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามจุดใหญ่ๆ ซึ่งส่วนตัวมองว่า อาจจะยังไม่เพียงพอ กำลังเสนอให้เพิ่มจุดเปิดรับฟังความเห็นให้ครอบคลุมมากขึ้น หลังจากขั้นตอนดังกล่าวแล้ว จะนำร่างเข้าสู่คณะกรรมการผังเมือง และจะเริ่มพิจารณาคำร้อง ปรับปรุงแก้ไขก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ”

         หน้า 31 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38ฉบับ 3371 ระหว่างวันที่ 3 - 6 มิ.ย. 2561


ผังเมืองรวม โครงข่ายรถไฟฟ้า กรมโยธาธิการและผังเมือง มักกะสัน สาทร