"8 ทริป 125 หมู่บ้านโอท็อป" เพื่อการท่องเที่ยว

31 May 2018


วันที่ 31 พ.ค. 2561 เว็บไซต์ www.thaigov.go.th เผยแพร่ข่าวว่า เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ครั้งที่ 5/2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และชุมชน ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง ดังนี้
เส้นทางที่ 1 'อารยธรรมล้านนา' จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และพะเยา
เส้นทางที่ 2 'ฝั่งทะเลตะวันออก' จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ตราด ชลบุรี และระยอง
เส้นทางที่ 3 'อารยธรรมอีสานใต้' จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
เส้นทางที่ 4 'ฝั่งทะเลตะวันตก' จำนวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย เพชรบุรี ชุมพร และระนอง
เส้นทางที่ 5 'วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง' จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย อยุธยา นนทบุรี อ่างทอง และสิงห์บุรี
เส้นทางที่ 6 'อันดามัน' จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็จ กระบี่ ตรัง และสตูล
เส้นทางที่ 7 'วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง' จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย เลย หนองคาย บึงกาฬ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครพนม และมุกดาหาร
เส้นทางที่ 8 'มรดกโลกด้านวัฒนธรรม' จำนวน 2 จังหวัด ประกอบด้วย กำแพงเพชร และตาก

ทั้งนี้ รวมทั้งหมด 31 จังหวัด 99 อำเภอ 113 ตำบล 125 หมู่บ้าน ที่ประชุมยังเห็นชอบการเร่งดำเนินการจัดระเบียบการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประชาชนนิยมไปเที่ยวชมจำนวนมาก เช่น อุทยานแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งในด้านการจราจร สถานที่จอดรถ การรักษาความปลอดภัย และสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทั้งในเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรองมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล พร้อมจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงคุณภาพ จำแนกตามเอกลักษณ์ไทยในด้านต่าง ๆ ให้มีความหลากหลาย เช่น เส้นทางผ้าไหมไทย อาหารไทย ข้าวไทย ทะเลไทย เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ และมีเรื่องราว (Story) ประกอบเพื่อเป็นการให้ความรู้และดึงดูดความสนใจ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและการประกอบการของชุมชน ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง รวมถึงการแปรรูปสินค้าของชุมชนด้วย


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
'วีระศักดิ์-อดุลย์' ปั่นจักรยานสำรวจริมแม่น้ำโขงนครพนม ชูวัฒนธรรมท่องเที่ยวถิ่นอีสาน
'วิษณุ' ยัน! ตั้ง 'กระทรวงวิจัยและอุดมศึกษา' เสร็จในรัฐบาลนี้ เผย ก.ท่องเที่ยว ต้องแยก 'ท่องเที่ยว-กีฬา' ออกจากกัน


e-book-1-503x62-7


ท่องเที่ยว ฐานเศรษฐกิจ รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง คตน. คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล Thansettakij ทริปท่องเที่ยว หมู่บ้านโอท็อป