บอร์ด กสทช. อนุมัติให้บินไทยถ่ายทอดสด ‘บอลโลก 2018’ บนเครื่องได้

30 May 2018


- 30 พ.ค. 61 - นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาวาระเรื่อง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขออนุญาตให้บริการเนื้อหารายการโทรทัศน์บนอากาศยาน โดยที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สามารถถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี 2018 บนเครื่องบินได้ โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตจาก กสทช. เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การให้บริการเนื้อหารายการโทรทัศน์บนอากาศยานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นกิจการที่ไม่ถือเป็นการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามมาตรา 7 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 จึงไม่จำเป็นต้องมาขอรับใบอนุญาตจาก กสทช.


การบินไทย ฐานเศรษฐกิจ ฟุตบอลโลก 2018 ฟุตบอลโลก Thansettakij ถ่ายทอดสดบอลโลก