ไฟฟ้าลาวจ่อขายหุ้นกู้ระดมทุนในไทย550ล้านดอลลาร์ฯ

6 June 2018


บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-GEN) เตรียมระดมทุนในไทยล็อตที่ 3 โดยออกหุ้นกู้วงเงินประมาณ 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯภายในไตรมาสที่ 3 ปีนี้ เพื่อนำเงินไปซื้อหุ้นในโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าไซยะบุรี และดอนสะหง โครงการละ 20% จากการไฟฟ้าลาว

ดร.บุญสลอง สุทธิดารา รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงิน บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน  หรือ EDL-GEN บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนํ้า (hydropower generation) รายใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในประเทศ และส่งออกไฟฟ้าไปขายต่างประเทศรวมถึงประเทศไทย ได้เปิดเผยถึงแผนการขยายกิจการของบริษัท ว่า ปัจจุบันบริษัทเป็นเจ้าของเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานนํ้า และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 16 แห่ง มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,137 เมกะวัตต์ โดยเป็นเจ้าของ 100% ในเขื่อนผลิตไฟฟ้าจำนวน 10 เขื่อน มีกำลังการผลิตรวม 619 เมกะวัตต์ และร่วมลงทุนในเขื่อนผลิตไฟฟ้าอีก 5 แห่งและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก 1 แห่ง กำลังการผลิตรวม 518 เมกะวัตต์ และขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการเข้าซื้อหุ้นในเขื่อนผลิตไฟฟ้าไซยะบุรี และเขื่อนผลิตไฟฟ้าดอนสะหง จากการไฟฟ้าลาว

ดร.บุญสลอง สุทธิดาราทั้งนี้ เขื่อนผลิตไฟฟ้าไซยะบุรี (Xayaburi HPP) ก่อสร้างเสร็จแล้วกว่า 90% คาดว่าจะขายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในปี 2562 มีกำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีผู้ร่วมลงทุน 6 ราย หนึ่งในนั้นคือ การไฟฟ้าลาว ซึ่งถือหุ้น 20% โดย EDL-GEN จะใช้เงินประมาณ 380 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เข้าซื้อหุ้นในส่วนนี้

ส่วนเขื่อนผลิตไฟฟ้าดอนสะหง (Donsahong HPP) ก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 60-70% มีกำลังผลิตติดตั้ง 260 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนประมาณ 520 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ซึ่ง EDL-GEN จะเข้าซื้อหุ้น 20% ในส่วนของการไฟฟ้าลาว คิดเป็นเงินประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

“การลงทุนใน 2 โครงการดังกล่าว โครงการละ 20% คิดเป็นกำลังการผลิตในส่วนของ EDL-GEN ที่จะได้เพิ่มขึ้นอีก 309 เมกะวัตต์ โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทจะระดมทุนครั้งนี้ประมาณ 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งผ่านการอนุมัติวงเงินจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจากกระทรวงการเงินของลาวแล้ว” ดร.บุญสลอง กล่าว

นายอดิศร วสุคุปต์ สิงห์สัจจะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวินไพน์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า EDL-GEN  มีหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 1.1 เท่า วิธีที่เหมาะสมสำหรับการระดมทุน 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯนี้ ควรดำเนินการผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในไตรมาส 3 นี้ประเทศไทยเป็นแหล่งระดมทุนที่เหมาะสม เนื่องจากที่ผ่านมา EDL-GEN เคยออกหุ้นกู้ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในไทยมาแล้ว 2 ครั้ง โดยมีความต้องการซื้อจากนักลงทุนสถาบันเกินกว่าจำนวนเงินที่ต้องการระดมทุน

“ที่ผ่านมาการเสนอขายหุ้นกู้ของ EDL-GEN ในประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่เป็นการซื้อโดยกลุ่มนักลงทุนสถาบันทั้งหมด ไม่ถึงมือของนักลงทุนรายใหญ่ทั่วไป (high net worth) ซึ่งครั้งนี้จำนวนเงินที่ระดมทุนนั้นสูงกว่า 2 ครั้งแรกมาก ทำให้ผู้ลงทุนรายใหญ่ของไทยมีโอกาสจะเข้าลงทุน” นายอดิศรกล่าว

หน้า 11 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | ฉบับ 3370 วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561หุ้นกู้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลาว ผลิต-ไฟฟ้าลาว ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนํ้า