ทําลูกบอลช่วยซักผ้าเพิ่มรายได้ชาวสวนยาง

4 June 2018


นักวิทยาศาสตร์ ม.อ. ออกแบบลูกบอลซักผ้า “มะเฟืองมหัศจรรย์” ทำจากยางพารา วางขายทั่วประเทศ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางนายสมคิด ศรีสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ภาควิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี ผู้ออกแบบมะเฟืองมหัศจรรย์ อุปกรณ์ช่วยซักผ้าให้สะอาด ทำจากยางพารา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ยางพาราราคาตกตํ่าอย่างต่อเนื่อง จนมีคำกล่าวกันว่า ยางสามโลร้อย ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในจังหวัดภาคใต้ มีความยากลำบาก ในฐานะที่ทำงานคลุกคลีด้านยางพารามาอย่างต่อเนื่อง จึงตระหนักว่าควรที่จะต้องนำความรู้มาช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อต้นปี 2560 ได้มีโอกาสร่วมในทีมที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา

ภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 จังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ได้นำเสนอลูกยางซักผ้า โดยได้ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายปลาพะยูน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรัง แต่เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวขาดความพร้อมในกระบวนการผลิต จึงได้ชะลอโครงการลง ต่อมาในกลางปี 2560 ในฐานะที่ปรึกษาของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี หมู่ 1 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผลมะเฟืองมาก จึงมีแนวคิดเรื่องผลิตภัณฑ์ยางสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องซักผ้าทั่วไป โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค จึงได้ออกแบบเป็นรูปทรงผลมะเฟือง จากเดิมที่คิดทำรูปทรงปลาพะยูน

นายสมคิด อธิบายว่า รูปทรงแบบสมมาตรของลูกมะเฟือง เมื่อนำลูกยางช่วยซักผ้า 5-6 ลูก ใส่ในถังซักผ้าขนาดความจุ 10 กิโลกรัม ซักผ้าตามขั้นตอนปกติ ลูกยางช่วยซักผ้าจะเกิดการเคลื่อนที่ตามการไหลวนของนํ้าอย่างอิสระแบบไร้ทิศทาง เพิ่มพลังซักให้ความสะอาดยิ่งขึ้น โดยไม่ทำลายเนื้อผ้า

ผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ยาง บ้านตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา สามารถผลิตลูกยางซักผ้าภายใต้ชื่อทางการค้า “มะเฟืองมหัศจรรย์” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดผลิตมาก่อนออกวางจำหน่าย กลุ่มมีกำลังการผลิต 8,600 ลูกต่อเดือน มีรายได้เดือนละ 50,000 บาท วางจำหน่ายในท้องตลาดและได้รับสิทธิ์วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีทั่วประเทศจำนวน 212 สาขา

 เกษตรกร ยางพารา ชาวสวนยาง ลูกบอลซักผ้า