คปภ. ยัน! ไม่อนุญาตให้บริษัทประกันลงทุนเกี่ยวกับ Cryptocurrency

28 May 2018


คปภ. ยืนยัน ไม่อนุญาตให้บริษัทประกันลงทุนเกี่ยวกับ Cryptocurrency แนะคลอดผลิตภัณฑ์ประกันภัยรองรับความเสี่ยง

ในงานสัมนาเรื่อง "FinTech and Cryptocurrency vs Law Enforcement" ซึ่งจัดโดย มูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ภายใต้บริบทธุรกิจประกันภัยมีความเกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency อยู่ 2 ส่วน โดยส่วนแรก เป็นการผนวกผลิตภัณฑ์ประกันภัยเข้าไปกับ Cryptocurrency ซึ่งในญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่พอสมควร ได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่คุ้มครอง กรณีการทำธุรกรรมด้วย Bitcoin เกิดความล้มเหลว ซึ่งอาจจะเกิดจากระบบ Payment gateway หรือการทำธุรกรรมล่าช้า แต่สำหรับไทยยังถือเป็นเรื่องใหม่ ในด้านของการประกันภัย ซึ่งยังไม่มีบริษัทประกันภัยใดมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับ Cryptocurrency อาจเป็นเพราะว่า ที่ผ่านมายังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับสถานะที่แท้จริงของ Cryptocurrency จึงไม่สามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงภัยในการกำหนดความคุ้มครองได้อย่างชัดเจน

ส่วนต่อมา คือ การที่บริษัทประกันภัยจะไปลงทุนใน Cryptocurrency ซึ่งสำนักงาน คปภ. กำกับดูแลด้านการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ภายใต้ประกาศ คปภ. ว่าด้วยเรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น เนื่องจากการที่ธุรกิจประกันภัย เป็นธุรกิจที่บริษัทประกันภัยรับโอนความเสี่ยงภัยมาจากประชาชนและภาคธุรกิจ จึงมีความรับผิดที่ต้องชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัย ดังนั้น เมื่อบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยจากประชาชนมาแล้ว จึงต้องมีการนำมาบริหารจัดการและลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เพียงพอและสอดคล้องกับภาระผูกพันที่มีอยู่

"คปภ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการลงทุนของบริษัทประกันภัย เพราะถือว่าเป็นธุรกรรมที่สําคัญต่อความมั่นคงของบริษัท ทั้งนี้ ประกาศลงทุนฉบับดังกล่าวยังไม่อนุญาตให้บริษัทนำเงินเข้าไปลงทุนเกี่ยวกับ Cryptocurrency"

ซึ่งสาเหตุ ก็จะเป็นหลักการเดียวกันกับการที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ประกันภัย Cryptocurrency ประกอบกับมูลค่าของ Cryptocurrency ในช่วงที่ผ่านมา ค่อนข้างมีความผันผวน จึงทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบไปยังผู้เอาประกันภัยในที่สุด จึงต้องมีการศึกษารูปแบบและผลกระทบให้รอบด้านก่อน แต่แน่นอนว่า เมื่อกฎระเบียบที่ออกมามีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการที่ภาครัฐเข้ามากำกับดูแลเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ คาดว่าอีกไม่นานนี้ ก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับ Cryptocurrency มากขึ้น ซึ่งสำนักงาน คปภ.ได้มีการหารือ พูดคุยกับภาคธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เป็นระยะ ๆ

"FinTech และ InsurTech แม้จะนำมา ซึ่งโอกาสในการประกอบธุรกิจและพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อรองรับกับความต้องการของผู้บริโภค แต่เมื่อมีการใช้บริการและมีการเติบโตของธุรกรรมที่มากขึ้น ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายหรือการละเมิดต่อผู้บริโภคตามมา สิ่งสำคัญที่หน่วยงานกำกับดูแลต้องคำนึงถึงในการกำกับดูแลพัฒนาการของเทคโนโลยี คือ การสร้างกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะมารองรับกรณีที่ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และต้องคำนึงถึงการสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมพัฒนาการเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ"


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
8 บริษัทประกันกําไรร่วง17%
คปภ.ติวเข้มบริษัทประกันภัยรับมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศชุดใหม่
ลงทุน ฐานเศรษฐกิจ คปภ. ประกัน Cryptocurrency คริปโตเคอร์เรนซี บริษัทประกัน Thansettakij