โพลชี้! คนไทยวิตกกังวล "การเลือกตั้ง-ค่าครองชีพสูง"

28 May 2018


สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,182 คน ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ค. 2561 สืบเนื่องจากการนำเสนอข่าวของสื่อต่าง ๆ ณ วันนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ ล้วนเป็นภาพสะท้อนปัญหาของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน สร้างความวิตกกังวลและความหนักใจให้กับประชาชนอย่างมาก โดยสรุปผลได้ ดังนี้

1.ประชาชนวิตกกังวล "ด้านการเมืองไทย" ณ วันนี้ เรื่องใดบ้าง?
อันดับ 1 การเลือกตั้งและความเป็นประชาธิปไตยของบ้านเมือง 49.39%
อันดับ 2 พฤติกรรมที่ไม่ดีของนักการเมือง ใส่ร้าย โจมตี เห็นแก่พวกพ้อง คอร์รัปชัน 27.07%
อันดับ 3 การบริหารประเทศและเสถียรภาพทางการเมือง 24.42%

2.ประชาชนวิตกกังวล "ด้านเศรษฐกิจไทย" ณ วันนี้ เรื่องใดบ้าง?
อันดับ 1 ค่าครองชีพสูง ของกินของใช้ราคาแพง น้ำมัน ก๊าซหุงต้มขึ้นราคา 31.80%
อันดับ 2 ค้าขายไม่ดี การเงินฝืดเคือง 31.80%
อันดับ 3 เศรษฐกิจของประเทศไม่ดี ต่างชาติไม่กล้ามาลงทุน 24.77%

3.ประชาชนวิตกกังวล "ด้านสังคม ชีวิตความเป็นอยู่" ณ วันนี้ เรื่องใดบ้าง?
อันดับ 1 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 39.85%
อันดับ 2 ปัญหาปากท้อง รายได้น้อย รายจ่ายเยอะ เป็นหนี้ 35.38%
อันดับ 3 ความเหลื่อมล้ำทางสังคม มีความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนสูง 28.72%
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
“สมคิด” ชี้หุ้นไทยตก “แค่วิตกสงครามการค้าค่าธรรมเนียมแบงก์” ยันปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจยังดี
กรมสุขภาพจิต แนะประชาชนพื้นที่เสี่ยงพายุฤดูร้อน 20-23 มี.ค.นี้ เตรียมพร้อมรับมือเน้นความปลอดภัยชีวิตก่อน
ฐานเศรษฐกิจ สวนดุสิตโพล คนไทย ความวิตกกังวล Thansettakij