"ซิโน-ไทย" เปิดตัวหัวขุดเจาะอุโมงค์ เสริมทัพเพิ่มศักยภาพ และความแข็งแกร่งด้านวิศวกรรม

26 May 2018


ภาคภูมิ ศรีชำนินายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวง เปิดการเดินเครื่องหัวขุดเจาะอุโมงค์ “โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา” ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น. ณ บึงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งหัวขุดเจาะอุโมงค์ดังกล่าว เป็นหัวเจาะแรกในนาม ซิโน-ไทย ใช้ชื่อ Tunnel Drill STEC ONE

ด้วยวิสัยทัศน์การพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการก่อสร้าง ซิโน-ไทย ได้ดำเนินการจัดซื้อ หัวเจาะอุโมงค์ 2 ชุด มูลค่าหลายร้อยล้านบาท เป็นหัวขุดเจาะอุโมงค์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5 เมตร ภายนอก 5.70 เมตร ใช้ระบบแรงดันดินสมบูรณ์ (Earth Pressure Balance) เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ ซิโน-ไทย
นายภาคภูมิ กล่าวอีกว่าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจากบริเวณบึงรับน้ำหนองบอน ลอดใต้คลองหนองบอน คลองตาช้าง ถนนศรีนครินทร์ ถนนอุดมสุข ซอยอุดมสุข 29 ถนนสุขุมวิท 101/1 คลองบางอ้อ ออกแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพื้นที่ บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร ยาวประมาณ 9.40 กิโลเมตร สถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์ กำลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตร/วินาที สามารถช่วยพื้นที่รับน้ำได้ประโยชน์ คิดเป็นพื้นที่ 85 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จปลายปี 2563
ด้วยประสิทธิภาพหัวขุดเจาะอุโมงค์ ใช้ชื่อว่า Tunnel Drill STEC ONE หัวขุดเจาะอุโมงค์หัวแรกของ ซิโน- ไทยจะสามารถขุดเจาะอุโมงค์ได้ระยะทางประมาณ 12 เมตร / วัน และมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบแรงดันดินสมดุลเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ประกอบกับมีทีมวิศวกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างอุโมงค์ จึงมีความมั่นใจที่จะสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด และส่งมอบผลงานคุณภาพ ให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร


ซิโน-ไทย Thansettakij