สงฆ์วัดพระเชตุพนฯ เข้าถวายคัมภีร์โบราณพระมาลัย สมัยรัชกาลที่ 7 แด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ที่นครรัฐวาติกัน

25 May 2018


ฮือฮา ... สงฆ์วัดพระเชตุพนฯ เข้าถวายคัมภีร์โบราณพระมาลัย สมัยรัชกาลที่ 7 แด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส โป๊บองค์ที่ 266 ที่นครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี ตามพระสมณประสงค์ เพื่อนำไปจัดแสดงในงานคัมภีร์โลกให้คนทั่วโลกชื่นชม เผย ทรงปลื้มปิติ เตรียมนำไปแปลเป็นภาษาอื่น ๆ อีก 7 ภาษา

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ นำโดย พระราชปริยัติมุนี (เทียบ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานปริวรตพระคัมภีร์และพระราชรัตนสุนทร (วินัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก องค์ที่ 266 อย่างเป็นทางการ ที่นครรัฐวาติกัน สาธารณรัฐอิตาลี เพื่อฯ ถวายคัมภีร์พระมาลัยอักษรขอม (บาลี-ไทยโบราณ) ที่ปริวรรต หรือ แปลแล้วเสร็จ ตามพระสมณประสงค์ ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังนซิส โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยมิตรภาพระหว่าง 2 ศาสนา
พระราชปริยัติมุนี (เทียบ) เปิดเผยหลังการเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ว่า คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ใช้เวลาร่วม 2 ปี ดำเนินการปริวรรตคัมภีร์พระมาลัยอักษรขอม(บาลี-ไทย) จนแล้วเสร็จ และได้นำขึ้นถวายแด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่ต้องการนำพระคัมภีร์ดังกล่าวไปจัดแสดง ในงานคัมภีร์โลก ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนครรัฐวาติกันเพื่อให้ชาวโลกได้รู้จัก โดยพระคัมภีร์ดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่7) ได้นำ ไปถวายแด่สมเด็จพระสันตะปาปาปิโอที่11 เมื่อปี พ.ศ 2477 หรือเมื่อ 84 ปีที่ผ่านมา เมื่อครั้งเสด็จเยือนนครรัฐวาติกัน

ซึ่งเป็นคัมภีร์ เขียนด้วยอักษรขอม (บาลี-ไทยโบราณ) ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นหนังสือสมุดข่อยสีขาว มีความกว้าง 13 เซนติเมตร ยาว 66 เซนติเมตร มีเนื้อหา 6 ตอน จำนวน 186 หน้า ด้านในมีภาพวาดประกอบ สีสันสวยงาม ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนครรัฐวาติกัน ไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถอ่าน หรือ ปริวรรตคัมภีร์ เล่มดังกล่าวได้

พระราชปริยัติมุนี กล่าวต่อว่า องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จึงมอบหมายให้มงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยและคณะเข้าพบพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เพื่อขอความร่วมมือในการปริวรรตคัมภีร์ดังกล่าว เพื่อถวายแด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปา ตามสมณประสงค์และเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างคริสตจักรกับพระพุทธศาสนา จนปริวรรตคัมภีร์แล้วเสร็จ เนื้อหาคัมภีร์มี 6 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 บทสวดอภิธรรม 7 คัมภีร์ ตอนที่ 2-5 เรื่องราวพระมาลัยกลอนสวด เริ่มจากพระมาลัยไปโปรดสัตว์ นรก สวรรค์ สนทนากับพระอินทร์และพบกับพระโพธิสัตว์ ที่จะมาจุติเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหรือที่เรียกว่า พระศรีอาริย์ และตอนที่ 6 บทสวดแจงภาษาบาลี แต่งด้วยฉันทลักษณ์ที่เรียกว่ากลอนสวด ประกอบด้วยกาพย์ชนิดต่าง ๆ อาทิ กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์ ฉันท์ เป็นต้น หลังจากนี้ สำนักวาติกัน จะมีการนำไปแปลเป็นภาษาอื่น ๆ อีก 7 ภาษา
ด้าน มองซินญอร์ ดร.วิษณุ กล่าวว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบคัมภีร์โบราณจากประเทศไทย ท่านทรงให้ความเมตตาอย่างสูงสุด ต้อนรับคณะสงฆ์ไทยเพื่อทำพิธีถวายพระคัมภีร์อย่างเป็นทางการและทรงเปิดพิพิธภัณฑ์วาติกันเป็นการส่วนพระองค์เพื่อให้คณะสงฆ์ไทยได้เยี่ยมชมความงดงามของพิพิธภัณฑ์และเยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่วาติกันอย่างใกล้ชิด

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะไวยาวัจกรวัดพระเชตุพนฯ กล่าวว่า รู้สึกปลาบปลื้มใจอย่างยิ่ง ที่คัมภีร์พระมาลัยของไทย จะมีการเผยแพร่ในพิพิธภัณฑ์นครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโลก มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเยี่ยมชมปีละหลาย ๆ ล้านคน ถือเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ฐานเศรษฐกิจ Thansettakij สงฆ์วัดพระเชตุพนฯ วัดพระเชตุพนฯ คัมภีร์โบราณพระมาลัย รัชกาลที่ 7