'กพท.' เตือนปชช.ที่จะเดินทางไปตปท. เรื่อง "อีโบลา" ระบาด

25 May 2018


กพท.ออกประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ที่มีการระบาดของโรค Ebola

- 25 พ.ค. 61 - นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ที่มีการระบาดของโรค Ebola สืบเนื่องจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ได้มีการแจ้งว่าองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WTO) ประกาศการระบาดซ้ำของโรคอีโบลา ในประเทศสาธารณรัฐคองโก ในวันที่ 8 พ.ค. 2561
โดยที่อีโบลา มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสที่มีการติดต่อจากสัตว์ป่าสู่คน และคนสู่คน โดยการผ่านสารคัดหลั่ง เช่น การสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย สารคัดหลั่งของผู้ป่วย ละอองเสมหะ และอาจมีอาการร้ายแรง เช่น ไข้ ท้องเสีย ปวดท้อง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และมีเลือดออกตามส่วนต่างๆของร่างกายจนอาจเสียชีวิตได้ และการระบาดของโรคในสาธารณัฐคองโก นับถึงวันที่ 15 พ.ค. 2561 มีผู้เสียชีวิตที่สงสัยว่าจะเกิดจากโรคนี้รวม 44 คน


ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางระหว่างประเทศ และป้องกันความเสี่ยงมิให้สัมผัสโรคระบาดดังกล่าว กพท.จึงขอแจ้งเตือนบุคคลที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังคองโก ว่า องค์การอนามัยโลก ได้ถือว่า สาธารณรัฐคองโก มีการแพร่กระจายของโรคอีโบลา อยู่ในระดับสูงมาก (Very High)

 

โดยสาธารณรัฐคองโก จะดำเนินการตรวงคัดกรองผู้ที่จะเดินทางออกจากท่าอากาศยาน Kinshasa อย่างเข้มงวด สำหรับประเทศข้างเคียงอีก 9 ประเทศ รวมทั้ง รวมทั้ง Congo-Brazzaville และสาธารณรัฐแอฟริกากลาง (Central Africa Republic) มีการแพร่กระจายอยู่ในระดับสูง (High) และขอให้บุคคลที่มีความจำเป็นต้องเดินทางทางอากาศไปยังบริเวณดังกล่าว ให้ติดตามคำแนะนำของ ICAO และ WHO อย่างใกล้ชิดต่อไป

กพท.จึงประกาศให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศแจ้งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานทราบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานประกาศเพิ่มเติมบนอากาศยานให้ผู้โดยสารได้รับทราบโดยทั่วกัน


ICAO ฐานเศรษฐกิจ WTO กพท. อีโบลา Thansettakij อีโบลาระบาด