'สุรชัย' รอคำวินิจฉัยกลาง 'ก.ม.ลูก ส.ว.' ก่อนส่งนายกฯ

25 May 2018


รองประธาน สนช. เผย ต้องรอคำวินิจฉัยกลาง "ร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว." จากศาลรัฐธรรมนูญก่อน จึงส่งให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ทันที
สุรชัย

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยความคืบหน้าภายหลังประธาน สนช. มอบหมายเลขาธิการวุฒิสภาส่งหนังสือด่วนที่สุด เพื่อสอบถามศาลรัฐธรรมนูญ ว่า การวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ของศาลรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ เบื้องต้น ได้รับทราบว่า จะต้องรอคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการก่อน เพราะร่างพระราชบัญญัติยังอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญส่งกลับมายังประธาน สนช. ก็จะสามารถส่งต่อให้นายกรัฐมนตรีได้ทันที เพื่อเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
"วิษณุ"เผยเตรียมนำพ.ร.ป.ที่มาส.ว.ขึ้นทูลเกล้าฯไม่รอพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.
ศาลฟันธง! 'ร่าง พ.ร.บ.ส.ว.' ไม่ขัด รธน.
สนช. ฐานเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรี กฎหมายลูก กฎหมาย ส.ว. กฎหมาย ส.ว. Thansettakij สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชั คำวินิจฉัยกลาง กฎหมายลูก ส.ว.