'วิษณุ' ยัน! ตั้ง 'กระทรวงวิจัยและอุดมศึกษา' เสร็จในรัฐบาลนี้ เผย ก.ท่องเที่ยว ต้องแยก 'ท่องเที่ยว-กีฬา' ออกจากกัน

24 May 2018


วันที่ 24 พ.ค. 2561 ที่โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการควบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานการวิจัยของประเทศกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดตั้งเป็นกระทรวงวิจัยและอุดมศึกษา ว่า รัฐบาลตั้งใจที่จะพยายามทำให้การควบรวมเพื่อจัดตั้งกระทรวงใหม่ดังกล่าวเสร็จทันภายในรัฐบาลนี้ เริ่มจากเป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่ในนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีวิธีที่ทำให้เสร็จทันได้ คือ ต้องมีการออกกฎหมายมาปักหมุดก่อน ขณะที่ การควบรวมจริงอาจแบ่งเป็นเฟสการทำทีละส่วน สำหรับการปรับเปลี่ยนอัตรากำลังบุคลากรของหน่วยงานที่ถูกนำไปควบรวมเป็นกระทรวงใหม่ดังกล่าวนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอะไร เมื่อถามว่า "เรื่องของการโอนย้ายบุคลากรดังกล่าวจะเกิดปัญหาเหมือนกับกรณีของการจัดตั้งสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) ที่นำไปสู่การใช้มาตรา 44 เข้ามาจัดการหรือไม่?" รองนายกฯ กล่าวว่า กรณีการตั้งกระทรวงใหม่ก็อาจจะเกิดปัญหาคล้าย ๆ กัน แต่ตอนนี้เรายังไม่คิดถึงขั้นที่จะไปใช้กฎหมายพิเศษเข้ามาจัดการ เพราะยังใช้กฎหมายปกติได้และระหว่างที่ดำเนินการ เราก็จะได้รับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ ไปพร้อมกันด้วย อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งกระทรวงใหม่นี้ เราจะไม่ทำให้เกิดผลกระทบกระเทือนอะไรกับใคร

เมื่อถามว่า "รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะยุบรวมหรือควบรวมจัดตั้งกระทรวงอื่นอีกหรือไม่? เพราะเคยมีการพูดถึงการปรับเปลี่ยนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา" รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มีแนวคิด แต่ยังไม่เป็นรูปธรรม และยังไม่ใช่เรื่องที่เร่งด่วน ส่วนกรณีของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้น เคยมีแนวคิดเรื่องของการแยกงานการกีฬาออกไป แต่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน เนื่องจากทางกระทรวงนี้ก็ยังคิดเองไม่ตกผลึกว่า เขาจะอยู่อย่างไร จะแบ่งส่วนไหนไปอยู่ที่ใด แต่กรณีของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ สกอ. ถูกนำไปควบรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นั้น เขาคิดตกผลึกมาตั้งแต่ช่วงต้น ๆ ของรัฐบาลนี้แล้ว


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
"วิษณุ"เผยเตรียมนำพ.ร.ป.ที่มาส.ว.ขึ้นทูลเกล้าฯไม่รอพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.
"วิษณุ"ไม่หวั่นกม.ใหม่อียูยันไม่ถูกแบล็คลิสต์ชี้บังคับใช้กับไทยไม่ได้
ท่องเที่ยว วิษณุ เครืองาม ฐานเศรษฐกิจ กีฬา ท่องเที่ยวและกีฬา Thansettakij กระทรวงวิจัยและอุดมศึกษา