อีอีซีรุกคืบ! เปิด TOR รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

24 May 2018


สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย แถลงขั้นตอนการดำเนินการเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนในโครงการรถไฟความเรว็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน พร้อมประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนปลายเดือน พ.ค. นี้

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมกันระบุถึงกรอบเวลาของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ว่า พร้อมจะประกาศเชิญชวนนักลงทุนภาคเอกชนที่มีศักยภาพ ทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมประกวดราคาแล้วในวันที่ 30 พ.ค. 2561 นี้ โดยมีเป้าหมายจะดำเนินการคัดเลือกผู้ลงทุนให้ได้ภายในปี 2561 นี้
โครงการนี้ ครอบคลุมเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากสนามบินดอนเมือง-สนามบินอู่ตะเภาโดยแบ่งเป็น 3 ช่วงรวมระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร

1) รถไฟความเร็วสูงส่วนต่อขยาย แอร์พอร์ตลิงก์ ดอนเมือง-พญาไท ระยะทาง 21 กม.
2) รถไฟแอร์พอร์ตลิงก์ พญาไท-สนามบินสุวรรณภูมิ ระยะทาง 29 กม.
3) รถไฟความเร็วสูงจาก สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินอู่ตะเภา ระยะทาง 170 กม.
4) พัฒนาพื้นที่สถานีและสนับสนุนการให้บริการผู้โดยสาร

- สถานีมักกะสันประมาณ 150 ไร่ สําหรับการเป็นสถานีหลักรถไฟความเร็วสูง
- สถานีศรีราชาประมาณ 100 ไร่ สําหรับการเป็นสถานี เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟ และโรงซ่อม หัวรถจักรของ รฟท.
กรอบการร่วมลงทุนในครั้งนี้ ได้มีการนำเอาข้อเสนอและความคิดเห็นที่ได้รับจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมาพิจารณาอย่างจริงจัง เพื่อให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนบนหลักการเปิดกว้างให้เกิดการแข่งขันของภาคเอกชน (International Bidding) เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ โดยจะดําเนินโครงการภายใต้ประกาศคณะกรรมการนโยบายเรื่องการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือ PPP EEC Track

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ อีอีซี กล่าวว่า "ด้วยการออกแบบกระบวนการให้รวดเร็วและกระชับในรูปแบบ พีพีพี อีอีซี แทรค จะทําให้การเดินหน้าของโครงการรวดเร็ว สอดรับไปกับการพัฒนาของเขตพิเศษภาคตะวันออก สําหรับสถานีที่รถไฟจะวิ่งผ่านนั้น นอกเหนือไปจากเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมสําหรับประชาชนแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งที่รองรับการพัฒนาและการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกสามจังหวัดอีกด้วย"

 

ชมคลิปที่ลิงก์นี้ -> www.facebook.com/thansettakij/videos/2110379408981603/……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
“สมคิด” มั่นใจเอกชนสนใจทีโออาร์ไฮสปีดเทรนอีอีซี ชี้ “อยู่ที่ใครจะอยู่กับใคร” แค่นั้น
ครม. อนุมัติ 145.3 ล้าน! ศึกษารถไฟทางคู่ 'อีอีซี'
รถไฟ ฐานเศรษฐกิจ รถไฟความเร็วสูง EEC อีอีซี TOR รถไฟเชื่อม 3 สนามบิน Thansettakij