ศาลฟันธง! 'ร่าง พ.ร.บ.ส.ว.' ไม่ขัด รธน.

24 May 2018


วันที่ 23 พ.ค. 2561 - ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. มาตรา 91-96 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลใช้บังคับในวาระเริ่มแรกเท่านั้น ทั้งยังเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 107 จึงไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107 ประกอบมาตรา 269

ส่วนคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 35 (4) และ (5) มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ศาลรัฐธรรมนูญนัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย และนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันที่ 30 พ.ค. นี้

ขณะที่ คำร้องขอให้วินิจฉัยว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 140 และมาตรา 141 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งของหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 เรื่อง : การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 25, มาตรา 26, มาตรา 27 และมาตรา 45 หรือไม่นั้น ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความเห็นเป็นหนังสือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว มีคำสั่งรับรวมไว้ในสำนวน จากนั้นศาลรัฐธรรมนูญจะอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและนัดอภิปราย เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยต่อในวันที่ 30 พ.ค. นี้ เช่นเดียวกัน


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ตีความกฎหมายที่มาส.ว. โรดแมปเลือกตั้งแกว่ง!
"ประยุทธ์" ไม่ขัดข้อง 'มีชัย' เตรียมยื่น "ศาล รธน." ตีความ ก.ม.ลูก ส.ส.-ส.ว.
ฐานเศรษฐกิจ รัฐธรรมนูญ ศาล ศาลรธน. ส.ว. Thansettakij ร่างพ.ร.ป.สส. ร่างพ.ร.ป.สว. ร่าง พ.ร.บ.ส.ว.