สสว.ช่วยเอสเอ็มอีดันสู่ 4.0ยอดขอสินเชื่อทะลุ 4.4 ล้าน

23 May 2018


สสว. ปลื้มงาน “SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล” สร้างโอกาส รายย่อยร่วมกิจกรรม1,545 ราย ยอดขอสินเชื่อ3 วัน ทะลุ 4.4 ล้านบาท มั่นใจบูรณาการความร่วมมือรัฐ-เอกชนช่วยผลักดัน SME ก้าวสู่ 4.0 อย่างยั่งยืน

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. เข้าร่วมงาน “SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล” ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของไทยให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน ปรากฎว่า มีผู้ประกอบการ SME สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสว. จำนวน 1,545 ราย และขอรับสินเชื่อเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการ รวมถึงการดำเนินธุรกิจ 4.4 ล้านบาททั้งนี้ สสว. ร่วมจัดงานนี้ในโซนกิจกรรมภายใต้ชื่อ “SME ONE เชื่อมต่อทุกความต้องการธุรกิจ” ถือเป็นการประสานพลังเครือข่ายประชารัฐที่ให้บริการแก่ SME จุดเดียวแบบครบวงจร โดยภายในบูธ สสว. จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งให้บริการรับปรึกษาด้านการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเขียนแผนธุรกิจ การบริการจัดการธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจ รวมไปการตลาด และพบว่า SME สนใจขอรับคำปรึกษาจาก สสว. 3 อันดับแรก ได้แก่ เรื่องการตลาด เรื่องการเงิน และการบริหารจัดการธุรกิจ ตามลำดับ

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี หรือ “SME ONLINE” เป็นโครงการหนึ่งที่ SME ให้ความสนใจอย่างมาก โดยมีจำนวนคนสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ถึง 388 ราย และ SME เข้าร่วมอบรม 444 ราย รวมถึงมีผู้ประกอบการร่วมเปิดร้านค้าออนไลน์ 172 ราย โดยเฉพาะบนเว็บไซต์ Shopee และ lazada นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการจำนวน 102 ราย ให้ความสนใจนำสินค้าจำนวน 628 รายการ มารับบริการถ่ายภาพ เพื่อขายของออนไลน์Sme ผู้ประกอบการ สสว. ประชารัฐร่วมใจ