ค้าตลาดชายแดนซบหนักหลายปัจจัยรุมเร้าออนไลน์-ห้างแย่งลูกค้า

29 May 2018


แหล่งท่องเที่ยวตลาดการค้าชายแดนซบเซาหนัก แม่สาย ท่าขี้เหล็ก และแม่สอด ยอดการค้าขายลดถ้วนหน้า เผยเจอสารพัดปัจจัยรุมเร้า ทั้งโลว์ซีซัน ตลาดออนไลน์โต นักท่องเที่ยวลด ห้างแย่งลูกค้า จนถึงปัญหายาเสพติดระบาด ภาคเอกชนเตรียมออกโรงหาแนวทางกระตุ้นผู้สื่อข่าว “ฐานเศรษฐกิจ” ประจำจังหวัดเชียงราย รายงานบรรยากาศการค้าขายในตลาดชายแดนไทย-เมียนมาว่า ทั้งในฝั่งแม่สายซึ่งมีแหล่งช็อปปิ้งที่สำคัญ 2 ตลาด คือ ตลาดดอยเวาและตลาดสายลมจอย และตลาดท่าล้อในฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมา บรรยากาศในช่วงนี้เป็นไปอย่างเงียบเหงา มีนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าไปเดินจับจ่ายใช้สอยบางตา ร้านค้าหลายร้านเลือกที่จะปิดร้านชั่วคราวในวันธรรมดา เปิดเพียงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนรายจ่ายในการจ้างพนักงาน แม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็ยังมีน้อย ส่งผลไปถึงสาขาของธนาคารต่างๆ ในตัวอำเภอแม่สาย ที่เคยเปิดบริการวันหยุดในช่วงที่การค้าคึกคัก เม็ดเงินสะพัดสูง ก็ปรับเปลี่ยนกลับมาเปิดในเวลาทำการตามปกติ

นางสาวผกายมาศ เวียร์รา ประธานคณะกรรมการสาขาเชียงราย สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา และประธานหอการค้าแม่สาย วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้การท่องเที่ยวและการค้าบริเวณชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็กซบเซาว่า มีทั้งปัจจัยเดิม คือ เป็นปกติช่วงโลว์ซีซัน ฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวน้อย อีกทั้งเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่รัดเข็มขัด ต้องนำเงินทองไปใช้จ่ายในเรื่องการศึกษาของบุตรหลาน ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันก็ไม่ได้ดีนัก รายได้ของประชาชนลดลง กำลังซื้อหดหาย และอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ คือ การระบาดของยาเสพติด ซึ่งภาครัฐประโคมข่าวการปราบปรามจับกุมยึดทรัพย์ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือกันมาก จนทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความหวาดกลัว จนไปมีผลต่อการตัดสินใจ บางส่วนจึงไม่กล้าเดินทางขึ้นมาท่องเที่ยวในส่วนของการเติบโตขึ้นของตลาดออนไลน์นั้น นางสาวผกายมาศ มองว่า แม้จะมีผล กระทบบ้างแต่ ณ วันนี้ยังไม่ใช่ประเด็นหลัก เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นคนละกลุ่มกัน ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็กพึ่งพิงการท่องเที่ยวเป็นหลัก สินค้าที่นำมาจำหน่ายจึงเป็นสินค้าที่มีเพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าของกินของฝากและของที่ระลึก โดยสินค้าที่มาแรงคือสินค้าท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมซื้อ

ประธานหอการค้าแม่สาย กล่าวต่อไปว่า การที่แม่สาย-ท่าขี้เหล็กต้องตกอยู่ในสภาพการท่องเที่ยวซบเซา-การค้าเงียบเหงา ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการไม่ได้นิ่งนอนใจ จะมีการเรียกประชุมเปิดเวทีระดมความคิดเห็นกันในเร็วๆ นี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยแนวทางเท่าที่จะคิดได้ในขณะนี้ คือ อยากจะขอให้ภาครัฐจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงฤดูฝนให้มากขึ้น

ด้านนายอำนาจ นันทหาร ประธานเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (Biz Club ตาก) กล่าวถึงบรรยากาศการค้า ขายสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ตลาดริมเมย ชายแดนไทย-เมียนมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่า สถานการณ์การค้าบริเวณตลาดริมเมยในปี 2561 ซบเซามาก ตัวเลขการค้าลดลงจากปี 2560 ที่ผ่านมา 40% มีนักท่องเที่ยวและประชาชนมาเดินจับจ่ายซื้อสินค้าบางตา ทั้งในวันปกติและวันหยุด ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาเศรษฐกิจภาพรวมและส่วนหนึ่งมาจากกำลังซื้อที่ลดลง ประกอบกับในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีร้านค้า ห้างดัง มาเปิดบริการจำนวนมาก ซึ่งห้างใหญ่ๆ ได้นำสินค้ามาจำหน่ายมากมายหลายรูปแบบ และสินค้าหลายรายการก็เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายในตลาดริมเมย ทำให้ประชาชนผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าในห้างดังในพื้นที่นอกจากนี้ปัจจัยในส่วนของงบประมาณภาคราชการ ที่เมื่อก่อนเคยมีการจัดทัศนศึกษามาลงพื้นที่ ก็ลดน้อยลงมาก จนส่งผลทำให้จำนวนการเดินทางมาทัศนศึกษาดูงานน้อยลงมาก ประกอบกับช่วงนี้ต้องรองบประมาณใหม่ของปี 2562 ทำให้การเดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดชายแดนเมียนมาลดลงอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งนักท่องเที่ยว ก็เดินทางมาน้อยลง สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบกับการซื้อขายที่ตลาดริมเมย ซึ่งถือว่าเป็นตลาดจับจ่ายสินค้าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่ชายแดน จากเดิมที่เคยมีตัวเลขการค้าวันละหลายล้านบาท ลดลงจากเดิมมากกว่า 40%

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า ในส่วนของเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนั้น ตนเองและคณะกรรมการได้เสนอไปยังกระทรวงพาณิชย์ เพื่อจัดงานในส่วนของการค้า Biz Club ในพื้นที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งทางพาณิชย์รับที่จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณมาจัดงาน ในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตากให้ต่อเนื่องขึ้น 


แม่สาย ออนไลน์ ยาเสพติด แม่สอด ตลาดการค้าชายแดน