'อคส.' จับมือ 'สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย' เพิ่มช่องทางกระจายข้าว

22 May 2018


อคส. MOU ระหว่างสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ช่วยกระจายข้าวถุง อคส. เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายข้าวสาร

- 22 พ.ค. 61 - นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า อคส. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย เพื่อความร่วมมือในการเป็นศูนย์กลางกระจายข้าวสารบรรจุถุงไปยังร้านธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อข้าวสารคุณภาพดี ราคายุติธรรม นำไปบริโภคในครัวเรือนได้อย่างทั่วถึง โดยสมาชิกของสมาคมฯ จะทำการสั่งซื้อข้าวสารบรรจุถุงตรา อคส. ชนิดข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 และข้าว 5% (คัดพิเศษ) ขนาดบรรจุถุง 5 กก. และนำไปจัดส่งให้แก่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในเครือข่ายเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน รวมทั้งเป็นการร่วมมือกันในการขับเคลื่อน เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลทางการค้า ภายใต้ความโปร่งใส สร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดข้าวสาร และความร่วมมือทางการค้าที่ยั่งยืนอีกด้วย

ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยในวันนี้สมาคมการค้าส่ง ปลีกไทย ได้สั่งซื้อข้าวสารตรา อคส. จำนวน 10,000 ถุง ซึ่งจากการร่วมมือกันระหว่างองค์การคลังสินค้ากับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ในครั้งนี้คาดว่าจะสามารถกระจายสินค้าซึ่งเป็นข้าวตรา อคส. ให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา


ฐานเศรษฐกิจ ข้าว องค์การคลังสินค้า อคส. Thansettakij ข้าว อคส. สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย