"สุเมธ ดำรงชัยธรรม" ดีดีใหม่การบินไทย

21 May 2018


- 21 พ.ค. 61 - คณะกรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง รักษาการประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุม ซึ่งในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบผลการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งผู้ผ่านการสรรหาคือ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เจรจาในเรื่องเงื่อนไขการจ้าง และผลตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป


ฐานเศรษฐกิจ ดีดีคนใหม่ ดีดีการบินไทย ดีดี Thansettakij สุเมธ ดำรงชัยธรรม