'ทีเส็บ' จับมือ NIA พัฒนานวัตกรรม สร้างจุดแข็งไมซ์ไทย

21 May 2018


ทีเส็บ จับมือ NIA พัฒนานวัตกรรมสร้างจุดแข็งอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ร่วมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยโดดเด่นด้านนวัตกรรม คาดภายใน 5 ปี อุตสาหกรรมไมซ์จะสร้างรายได้ให้ระบบเศรษฐกิจและพัฒนาบุคลากรให้แข็งแรงด้วยนวัตกรรม
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยด้วยนวัตกรรม ให้เป็นอุตสาหกรรมตัวอย่างสำหรับ การส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและข้อมูลอัจฉริยะ อีกทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยยั่งยืน ทีเส็บ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จึงลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือใน การส่งเสริม และยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยด้วยนวัตกรรมร่วมกันในงาน Start Up Thailand 2018 เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาและกระจายองค์ความรู้ และสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ ให้กับทุกภูมิภาคทั่วประเทศผ่านการส่งเสริมการตลาด การพัฒนาเมืองไมซ์ซิตี้ รวมถึงบุคลากรและสถานที่จัดงาน
ด้าน ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ เอ็นไอเอ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และยกระดับประเทศไทย ให้เป็นผู้นำไมซ์ในเวทีโลก ผ่านแคมเปญ "INNOVATION THAILAND" สร้างภาพลักษณ์ให้ไทยมีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไมซ์ไทย สร้างรายได้ให้ระบบเศรษฐกิจและพัฒนาบุคลากร ที่จะเป็นกำลังสำคัญของการใช้นวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ภายในงานทีเส็บยังจัดเสวนาหัวข้อ "Digitalization in Bleisure Business Boom" (ดิจิทัลไลเซชั่น อิน บลิสเชอร์ บิสซเนส บูม) โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ และได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ มาเปิดงานเสวนา
สำหรับ งาน Start Up Thailand 2018 จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 และยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพมากมาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
'ทีเส็บ' และ NIA เตรียมลงนาม MOU ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม
ทีเส็บ เปิดเวทีให้นักศึกษา โชว์ไอเดียนวัตกรรม แก้ปัญหาอุตสาหกรรมไมซ์
ฐานเศรษฐกิจ นวัตกรรม ทีเส็บ ไมซ์ Thansettakij NIA