พณ. ฟุ้ง! ข้าวไทยในตลาดโลก "ราคาอยู่ในช่วงขาขึ้น" มั่นใจปีนี้ส่งออกไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตัน

20 May 2018


นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ช่วงนี้ราคาข้าวในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาขึ้น ข้าวเปลือกหอมมะลิเฉลี่ยตันละ 15,500-15,600 บาท ข้าวหอมมะลิส่งออกเฉลี่ยตันละ 33,000 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเจ้าเฉลี่ย 8,000-8,700 บาทต่อตัน ส่งออกเฉลี่ย 12,900-13,000 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นราคาสูง

นายอดุลย์ กล่าวว่า ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกข้าวในตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 16 พ.ค. ปีนี้ สามารถส่งออกไปตลาดต่างประเทศทั้งสิ้น 4.15 ล้านตัน ปริมาณเพิ่มขึ้น 10.83% มูลค่า 2,093 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 22.75 % มั่นใจว่าปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตันแน่นอน
นายอดุลย์ กล่าวว่า สำหรับการเปิดให้ยื่นประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐ ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ซึ่งมีผู้ผ่านคุณสมบัติ43 ราย แต่มีการยื่นประมูล 35 ราย ในจำนวนนี้มี 9 ราย เสนอซื้อในราคาสูงสุด รวมมูลค่าประมาณ 534.08 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถระบายข้าวได้ทั้งหมด 100% โดยคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวรัฐจะพิจารณาก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว เพื่อเสนอต่อประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป ไม่เกินเดือนนี้


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
เอกชนแห่ยื่นซองคุณสมบัติจำหน่ายข้าว 43 ราย
พาณิชย์ปลื้ม! ระบายข้าวสำหรับคนบริโภคหมดสต๊อก 4.37 หมื่นตัน
ฐานเศรษฐกิจ ข้าว ตลาดโลก ข้าวไทย พาณิชย์ Thansettakij