นายกฯชี้เเก้ชุมชนริมคลองเพื่อยกคุณภาพชีวิตปชช.

19 May 2018


นายกฯชี้เเก้ชุมชนริมคลองเพื่อยกคุณภาพชีวิตปชช.

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ว่า สำหรับการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองลาดพร้าว มีเป้าหมาย 50 ชุมชน 7,000 กว่าครัวเรือน คืบหน้าไปแล้วร้อยละ 30 สำหรับการสร้างบ้านมั่นคงซึ่งจะเป็นที่อยู่แห่งใหม่ของชุมชน อีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาการบุกรุกคูคลองสาธารณะ และปัญหาน้ำท่วมอีกด้วย ส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงนั้น เป็นโครงการที่ใช้ความพยายามมานานสิบ ๆ ปี หลายสิบปี ก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาบริหารจัดการจนสามารถเดินหน้าโครงการได้ แบ่งเป็น 4 เฟส

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเฟสแรกอาคารที่พักหลังใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ แล้วเราจะย้ายผู้อาศัยเดิมเข้าอยู่อาศัยต่อไป ทั้งนี้ ทั้ง 2 โครงการดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ชุมชนแออัดในเมืองแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาทางสังคม อาทิ อาชญากรรม และยาเสพติดได้ทางอ้อมอีกด้วย ก็ขอร้องบรรดาผู้ที่อยู่อาศัยติดคลองต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นการบุกรุก ผิดกฎหมาย เราได้มีการปรับเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก็ขอความร่วมมือไปด้วย ไม่อย่างนั้นทุกคนก็อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี ๆ แต่ก็ยังคงบุกรุกและอยู่อาศัยแบบเดิม เราพยายามจะแก้ปัญหาให้ ไม่ใช่ว่าผลักดันออกไปที่อื่น อยู่ในที่เดิมแต่ต้องมีการจัดระเบียบใหม่ จัดสรรปันส่วนให้ดี เพราะต้องมีปัญหาทั้งในเรื่องของขยะ น้ำเสีย ในเรื่องของการระบายน้ำ การพร่องน้ำ การแก้ปัญหาน้ำท่วมบนผิวทางจราจร เพราะฉะนั้นวันนี้ คูคลองต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ กว่า 200 คูคลอง ต้องได้รับการแก้ไข แล้วก็บรรดา พ่อ แม่ พี่ น้อง ที่อาศัยอยู่ตามริมคลองเหล่านี้ มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีมายาวนานแล้ว สุขภาพก็ไม่ดี กลิ่นต่าง ๆ ก็แรง แล้วน้ำก็เน่า เพราะฉะนั้นอันนี้อันตราย ขอความร่วมมือด้วยแล้วกัน”ประยุทธ์ ศาสตร์พระราชา ชุมชนริมคลองลาดพร้ว