'ดีอี' เตรียมดัน! ก.ม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลังอียูประกาศใช้ GDPR

21 May 2018


ดีอีเร่งเตรียมพร้อม หลัง EU ประกาศใช้ GDPR ดัน ก.ม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันการรั่วไหล 25 พ.ค. นี้ เดินหน้าจัดตั้งศูนย์ Data Protection Knowledge Center (DPKC)
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า สำหรับประเทศไทย หนึ่งในร่างกฎหมายฉบับสำคัญในการพัฒนาประเทศรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล คือ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะสามารถดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ประกอบกับ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีผลบังคับใช้ของ General Data Protection Regulation : GDPR ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พ.ค. 2561 และอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการออนไลน์ ในกรณีที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองยุโรปตามเงื่อนไขที่ GDPR กำหนด ดังนั้น ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของกฎหมาย และพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีผลใช้บังคับของ GDPR ด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงจึงมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA จัดสัมมนาเรื่อง "ร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและผลกระทบจาก GDPR เราควรเตรียมพร้อมอย่างไร" ในวันที่ 18 พ.ค. 2561 นอกจากนี้ กระทรวงดีอีได้เตรียมจัดตั้งหน่วยงานกลางที่สนับสนุนภารกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศขึ้น และได้เตรียมการจัดตั้งศูนย์ Data Protection Knowledge Center (DPKC) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลให้ประชาชน


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
อายัด “คริปโต”ได้หรือไม่กรมบังคับคดีลุยศึกษา“ดีอี”แนะกม.ยังไม่เอื้อ
'ประยุทธ์' ชี้! 'สันธนะ' "พฤติกรรมรับไม่ได้" ท้าส่งข้อมูลในรัฐบาลทุจริตเข้ามา ถ้ามั่วโดนคดีอีก
EU อียู ฐานเศรษฐกิจ ETDA กระทรวงดีอี ดีอี Thansettakij ก.ม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล GDPR