'คอมพ์-ยานยนต์-ข้าว' แรง! 6 กลุ่ม ออร์เดอร์ยาวครึ่งปีหลัง

11 June 2018


สภาผู้ส่งออกยก 6 กลุ่ม สินค้าดาวเด่น “อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์-เคมีภัณฑ์-ข้าว-ผลไม้-ไก่” คําสั่งซื้อครึ่งหลังโตต่อเนื่อง ยางพารา-น้ำตาล-มันสําปะหลัง ยังต้องลุ้น กลุ่มรถยนต์ มั่นใจปีนี้ส่งออกได้ 1.1 ล้านคน ข้าวไม่ต่ำ 10 ล้านตัน ตลาดอินโดฯ ฟิลิปปินส์จีนสดใส

การส่งออกของไทยช่วง 3 เดือนแรกปี 2561 ยังขยายตัว ได้ดีส่งออกแล้ว 6.28 หมื่นล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯขยายตัวสูงถึง 11.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อน ด้านการนําเข้ามีมูลค่า 6.08 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 16.2% ส่งผลให้ไทยยังเกินดุลการค้า 1,956 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือในรูปเงินบาท 3.60 หมื่นล้านบาทขณะที่ทิศทางคําสั่ง ซื้อในไตรมาส 2 และครึ่งหลังของปีนี้ภาพรวมยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า การส่งออกในครึ่งหลังของปีนี้ มี 6 กลุ่มสินค้าดาวรุ่ง ที่จะยัง มีคําสั่งซื้อต่อเนื่อง แยกเป็นสินค้าอุตสาหกรรมได้แก่ กลุ่ม สินค้าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และ ส่วนประกอบ, กลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และ กลุ่มเคมีภัณฑ์ และสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว, ผัก ผลไม้สดแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป และไก่สด แช่แข็งและแปรรูป

สําหรับสินค้าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบที่คาด จะยังขยายตัวได้ดี(ตารางประกอบ) จากโลกยุคปัจจุบันได้ก้าวสู่ยุค IoT(Internet of Things) ซึ่งผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในไทย สามารถปรับตัวรองรับการผลิต สินค้าตามกระแส IoT ได้เป็น อย่างดี ในสินค้ารถยนต์ผู้ประกอบ การในไทยคลายกังวล กรณีชาติ อาหรับบอยคอตต์กาตาร์ที่ถูก กล่าวหาสนับสนุนกลุ่มไอซิส เมื่อ สถานการณ์ได้คลี่คลาย ทําให้ ไทยสามารถส่งออกรถยนต์ไป ตะวันออกกลางได้ดีขึ้น กรณี เวียดนามออกกฎระเบียบนําเข้า รถยนต์ก็ได้ผ่อนคลายกฎลงเช่น กัน รวมถึงตลาดออสเตรเลียที่ หลายค่ายได้ปิดโรงงานประกอบ รถยนต์ ส่งผลให้ไทยส่งออก รถยนต์ไป3 ตลาดข้างต้นได้เพิ่ม

ส่วนสินค้าเคมีภัณฑ์ ซึ่ง เป็นผลพลอยได้จากน้ํามันเวลา นี้ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับ ตัวสูงขึ้น ส่งผลให้สินค้าที่เกี่ยว เนื่องกับน้ํามัน รวมถึงสินค้า
เกษตร เช่น ยางพารามีแนวโน้ม ราคาปรับตัวสูงขึ้นตามยาง สังเคราะห์ที่เป็นผลได้จากน้ํามัน ในกลุ่มสินค้าเกษตร ข้าว ยังมีคําสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้า มาต่อเนื่อง และราคาข้าวไทยสูง ขึ้นตามกลไกตลาด ทั้งข้าวหอม มะลิ ข้าวขาว และข้าวชนิดอื่นๆ คาดปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้มาก กว่า 10 ล้านตัน จากเดิมกระทรวง

พาณิชย์คาดจะส่งออกได้ 9.5 ล้านต้น ส่วนสินค้าผัก และผล ไม้สดแช่แข็งและแปรรูปยังมี ทิศทางการส่งออกที่ดีไปตลอด ทั้งปี และส่วนหนึ่งจากที่รัฐบาล ไทยมีความร่วมมือกับอาลีบาบา กรุ๊ป จากจีนในการค้าออนไลน์ สินค้าเกษตรใน 2 โครงการแรก คือ ทุเรียน และThai Rice Flag ship Store จะช่วยเพิ่มช่องทาง

และโอกาสการจําหน่ายสินค้า เกษตรไทยเพิ่มขึ้น และสินค้า ไก่สดแช่แข็งและแปรรูปยังเป็น ที่ต้องการของตลาด
“ส่วนสินค้าเกษตรอื่น ๆ เช่น ยางพารา น้ําตาล ราคาใน ตลาดโลกยังไม่ดี ต้องลุ้นให้ดีขึ้น ส่วนมันสําปะหลังส่งออกได้ดีแต่ ขาดแคลนวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม ล่าสุดสรท.หรือสภาผู้ส่งออกได้ ปรับคาดการณ์ส่งออกไทยปีนี้ จากเดิมตั้งไว้ 6% เพิ่มเป็น 8% มี ความเป็นไปได้สูง บนสมมติฐาน ค่าเงินบาทอยู่ที่ 31.50 บาท บวก ลบ 0.5% ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ หากค่าเงินบาทที่เวลานี้อ่อนค่า ลง หากมาอยู่ที่ระดับ 32.50-33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯและมูลค่า การส่งออกยางพาราที่ปีนี้เราคาด การณ์ไว้เบื้องต้นจะขยายตัวที่ 0% แต่หากขยายตัวได้เกิน 2% โอกาสการส่งออกไทยขยายตัว ได้เกิน 8% ก็มีความเป็นไปได้”

สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์สอดคล้องกับนายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่ม อุตสาหกรรมยานยนต์ สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ที่กล่าวว่า การส่งออก

รถยนต์ของไทยช่วง 4 เดือนแรก ปีนี้ส่งออกแล้ว 3.7 แสนคัน โดย หลายตลาดแนวโน้มการส่งออก ในครึ่งปีหลังดีขึ้น เช่น ออสเตรเลีย เวียดนาม เอเชียอื่น ๆ คาดทั้งปี นี้เป้าหมายส่งออกรถยนต์ที่ 1.1 ล้านคันมีความเป็นไปได้สูง โดย ไทยจะส่งออกรถ PPV (รถกระบะ ดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่งอเนก ประสงค์)ที่กําลังได้รับความนิยม ได้เพิ่มขึ้น และเงินบาทที่มีแนว โน้มอ่อนค่าลงจะช่วยให้ยอดส่ง ออกในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น(ปี60ไทย ส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วน ประกอบ 9.14 แสนล้านบาท)

เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ขณะที่นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออก ข้าวไทย กล่าวว่า คาดปีนี้ไทยจะ ส่งออกข้าวได้ที่ 10 ล้านตัน จาก เวลานี้มีคําสั่งซื้อจากอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์เข้ามามากขึ้นจาก ปีที่แล้วซื้อน้อย และยังมีตลาด มาเลเซีย แอฟริกาที่ยังต้องซื้อ ต่อเนื่อง รวมถึงข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี)ไทย-จีนที่ยังต้องซื้ออีก 5 แสนตันตามสัญญา จะช่วยให้ เป้าหมายส่งออก 10 ล้านตันมี ความเป็นไปได้สูง

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 13 - 16 พ.ค. 2561


ฐานเศรษฐกิจ ข้าว ส่งออก Thansettakij