เดินรถไฟไทย-กัมพูชาชัดเจนแล้วกค.นี้เชิญบิ๊กตู่ส่งมอบรถ

18 May 2018


ไทยเตรียมส่งมอบรถไฟดีเซลรางให้กัมพูชา เชื่อมอรัญประเทศ –ปอยเปต พร้อมเชิญ"บิ๊กตู่"เป็นประธานส่งมอบรถ ดีเดย์ กค.นี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนรัฐมนตรีขนส่งกัมพูชา เพื่อแลกเปลี่ยนงานด้านโลจิสติกส์ว่า ทางกัมพูชาต้องการพัฒนางานด้านโลจิสติกส์ และการขนส่งอย่างเป็นระบบ จึงเข้ามาเรียนรู้งานด้านโลจิสติกส์ของไทย รวมถึงศึกษาแผนการดำเนินงานและกลยุทธ์ต่างๆ เนื่องจากกำลังประสบปัญหาเช่นเดียวกับไทย คือ รถบรรทุกเข้าตัวเมืองทำให้เกิดปัญหารถติด โดยให้ความสนใจดูต้นแบบบริหารจัดการศูนย์ขนถ่ายสินค้าของไทย เพื่อนำไปพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของกัมพูชา

“ได้ชี้แจงว่าไทยมีการพัฒนางานด้านโลจิสติกส์มาอย่างต่อเนื่องตามแผนการพัฒนา ซึ่งอยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีองค์ประกอบสำคัญ คือ โครงสร้างพื้นฐานทั้งบก น้ำ อากาศ ราง ทั้งนี้กัมพูชาได้ให้ความสนใจดูงานที่ศูนย์ขนถ่ายสินค้าของไทย 3 แห่งที่พุทธมณฑล ร่มเกล้า และรังสิต”รมว.คมนาคม กล่าวต่อว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการความร่วมมือรถไฟเชื่อมจากอรัญประเทศ (ไทย)-ปอยเปต-ศรีโสภณ-พระตะบอง-พนมเปญ(กัมพูชา) นั้น ขณะนี้ทางกัมพูชาได้เปิดเดินรถในฝั่งกัมพูชาแล้ว ส่วนการเดินรถเชื่อมมายังฝั่งไทยนั้น อยู่ระหว่างการรอกำหนดเวลาทำบันทึกข้อตกลงการเดินรถระหว่างประเทศ ซึ่งยังต้องเจรจาเพิ่มเติมใน 3 ประเด็น เช่น การดูแล ซ่อมบำรุงกรณีรถเสีย เป็นต้น เมื่อได้ข้อสรุปจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต่อไป ซึ่งทางกัมพูชาขอให้ดำเนินการทำข้อตกลงโดยเร็วเพื่อให้สามารถเปิดเดินรถได้ช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค.นี้

ทั้งนี้ไทยจะมอบรถไฟดีเซลรางให้กัมพูชา 1 ขบวน ซึ่งมี 3 ตู้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านการรถไฟระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นรถไฟดีเซลรางที่ไทยใช้งานแล้วแต่ยังมีอายุการใช้งานได้ดีเพื่อนำไปเปิดรถเส้นทางดังกล่าว โดยในการส่งมอบจะเชิญพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน อย่างไรก็ตามเวลานี้ในส่วนของไทยได้ทำการก่อสร้างสถานีรถไฟชั่วคราวขึ้นในจุดใกล้สะพานข้ามแดนไทย-กัมพูชา เนื่องจากสถานีอรัญประเทศจะอยู่ไกลจากชายแดนหลายกิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมือง (immigration)
ขณะเดียวกันไทย-กัมพูชายังมีโครงการก่อสร้างโครงข่ายถนนเชื่อมโยงจุดผ่านแดนหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ประเทศไทย ไปถึงบ้านสตึงบท ต.ปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย ของกัมพูชา ตลอดจนสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบริเวณชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อเชื่อมต่อเขตปอยเปตของกัมพูชา ระยะทาง 29.28 กิโลเมตร แบ่งเป็นสะพานยาว 4.7 กิโลเมตร ซึ่งคืบหน้าไปกว่า 50 %แล้ว โดยเมื่อแล้วเสร็จจะทำเป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่

นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจาโครงการข้อตกลง ว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS Cross-Border Transport Agreement : CBTA) เชื่อมต่อการขนส่งข้ามแดน โดยอนุญาตให้แลกเปลี่ยนสิทธิจราจรในประเภทรถบรรทุกก่อนเพื่อขนส่งสินค้าข้ามแดนจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งได้ หรือข้ามไปประเทศที่ 3 โดยใช้เอกสาร เอกสารนำเข้าชั่วคราวสำหรับตู้คอนเทนเนอร์และรถบรรทุก (Temporary Admission Document) เนื่องจากทางกัมพูชาขอให้รถจากกัมพูชาสามารถวิ่งเข้าออกได้หลายด่านของไทยและขอให้วิ่งได้ทั่วประเทศ ซึ่งไทยไม่สามารถอนุญาตได้ ต้องมีการกำหนดเส้นทางวิ่งที่ชัดเจน เนื่องจากโครงข่ายถนนในไทยมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับกัมพูชา ประกอบกับต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงเป็นสำคัญ แต่หากกัมพูชายินยอมตามเงื่อนไขของไทยได้ก็จะสามารถเปิดให้วิ่งได้ต่อไปกัมพูชา คมนาคม ระบบโลจิสติกส์ อรัญประเทศ รถไฟดีเซลราง