เอกชนแห่ยื่นซองคุณสมบัติจำหน่ายข้าว 43 ราย

16 May 2018


พาณิชย์เปิดยื่นซองคุณสมบัติจำหน่ายข้าวสารเป็นการทั่วไป ล็อตแรก ปี 61  ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน เอกชนแห่ร่วมยื่นซองคุณสมบัติ 43 ราย

- 16 พ.ค. 61 - นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) รับคำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานกรรมการ นบข. ได้เห็นชอบการออกประกาศจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน ซึ่งกรมฯ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกาศ (TOR) การจำหน่ายข้าวสารดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 และได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลังสินค้า ในระหว่างวันที่ 8–15 พ.ค. ที่ผ่านมา
มีผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ จำนวน 43 ราย โดยขั้นตอนต่อไป คณะทำงานรับซองเสนอราคาซื้อ ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมการค้าภายในจะร่วมกันตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอซื้อทุกรายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติผู้เสนอซื้อที่ประกาศคณะทำงานฯ (TOR) กำหนด ซึ่งหากปรากฏภายหลังว่าผู้เสนอซื้อรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนดจะถือว่าผู้เสนอซื้อรายนั้นขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น และไม่สามารถยื่นเสนอซื้อข้าวในสต็อกของรัฐได้


ฐานเศรษฐกิจ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) Thansettakij