นายกฯส่งคสช. ลุยสำรวจแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้เกษตรกร

15 May 2018


นายกฯส่ง คสช. ลุยสำรวจแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้เกษตรกร เข้ม “โรงสี-โรงมัน-โรงบีบอัดน้ำมันปาล์ม” คิดดอกเบี้ยเกษตรกรเกินกว่าก.ม.กำหนด

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีข้อสั่งการในที่ประชุม ครม.เกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบของเกษตรกร ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ได้ให้ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในส่วนกลาง และมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดเป็นประธานระดับพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการพูดคุยเจรจาประนอมหนี้กัน อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ่านมา พบว่า ยังไม่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในกลุ่มของเกษตรกร ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังทำงานในเชิงของการตั้งรับ
“ท่านนายกฯเห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคง คือ คสช. ได้ลงไปช่วยสำรวจเรื่องหนี้สินนอกระบบของกลุ่มเกษตรกร พร้อมประสานงานกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบทั้งส่วนกลางและในระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงให้ได้มากที่สุด ซึ่งหมายรวมถึง โรงสี โรงมัน และโรงบีบอัดน้ำมันปาล์มด้วย เนื่องจากพบว่า มีเกษตรกรบางส่วนที่อยู่ในช่วงของการเพาะปลูกแล้วไม่มีเงินหมุนไปกู้เงินกับโรงสีเหล่านี้มา ภายหลังได้ผลผลิตมีบางโรงที่เก็บเงินที่เกษตรกรขายผลผลิตไว้ทั้งหมด คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้เกษตรกรไม่มีเงินหมุนเวียนต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาอีก เป็นต้น”

ทั้งนี้ ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ คสช.มิได้มีอำนาจเพิ่มเติมไปจากเดิม เพียงแค่ลงพื้นที่สืบหาข้อมูลแล้วประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กลุ่มจังหวัด เพื่อเรียกเจ้าหนี้ และลูกหนี้เข้ามาหารือพูดคุยเจรจาเพื่อประนอมหนี้กัน ไม่ใช่การขู่บังคับกันแต่อย่างใด สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งท่านนายกฯมอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบดูแลดำเนินการกำหนดแผนดังกล่าวในการรวบรวมข้อมูลให้เกิดความชัดเจน ตลอดจนความคืบหน้าในการดำเนินการประนอมหนี้ดังกล่าวที่เป็นรูปธรรมต่อไปด้วยหนี้นอกระบบ คสช. เกษตรกร ครม.