ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : ออก พรก.คุมเงินดิจิทัล บอนไซหรือสนับสนุน (1/2)

15 May 2018


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณกรรณิการ์ รุ่งกิจเจริญกุล สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น ออก พรก.คุมเงินดิจิทัล บอนไซหรือสนับสนุน โดย ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ ผอ.โครงการอบรมนักลงทุน CSI วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต และ ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)การลงทุน เศรษฐกิจ การเงิน ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ เงินดิจิทัล พรก.คุมเงินดิจิทัล Thansettakij