'ประยุทธ์' ย้ำ! เมืองไทยเป็นชาติเกษตรกรรม ไม่ทอดทิ้งเกษตรกร

12 May 2018


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. ศกนี้ จะมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับเมืองไทยของเราที่เป็น "ชาติเกษตรกรรม" ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันอันใกล้ชิด ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทย

โดยกำหนดให้เป็น "พระราชพิธี" ประจำปี ที่สืบทอดมายาวนานตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยจวบจนปัจจุบันนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก โดยนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นฤดูทำนา อันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย
นอกจากนี้ "วันพืชมงคล" ถือเป็น "วันเกษตรกร" ประจำปีอีกด้วย ทั้งนี้ นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ได้ทราบข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยว่า ครึ่งปีแรก ประเทศไทยครองแชมป์ส่งออกข้าวได้เป็นอันดับ 1 ของโลก โดยส่งออกข้าวได้กว่า 4.99 ล้านตัน และกรมการค้าต่างประเทศรายงานว่า ได้ปรับเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยในปีนี้ "เพิ่มขึ้น" จาก 9.5 ล้านตัน เป็น 10 ล้านตัน
เป็นผลให้ราคาข้าวไทยปรับตัว "สูงขึ้น" อย่างต่อเนื่อง และข้าวหอมมะลิราคายังคงอยู่ในระดับสูง ที่ผ่านมา เราชนะการประมูลขายข้าว "แบบรัฐต่อรัฐ" ของฟิลิปปินส์ ปริมาณ 120,000 ตัน และยังสามารถชนะการประมูลของอินโดนีเซียได้อีกกว่า 200,000 ตัน รวมทั้ง เรายังจะมีการส่งมอบข้าวให้กับจีนแบบรัฐต่อรัฐ งวดที่ 5 อีกกว่า 100,000 ตัน  ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบเสร็จภายในเดือนนี้ เชื่อว่าการส่งออกข้าวไทยจะดีขึ้น และราคาจะดีต่อเนื่องนะครับ อย่างไรก็ตาม ก็ขอให้พี่น้องเกษตรกร ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ได้ติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการผลิตและการขายอย่างเหมาะสมด้วย ต้องระมัดระวังนะครับ ถ้าปริมาณมากเกินไป ราคาก็ตกลง ถึงจะขายข้าวได้มาก ราคาก็ยังคงได้น้อยอยู่เพราะเราไปแข่งขันใครไม่ได้นะครับ รวมไปถึงในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย
รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับนโยบาย "ตลาดนำการผลิต" ในขณะเดียวกันก็นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในทุกวงการ รวมทั้งวงการเกษตรกรรมของไทย เพื่อให้สามารถพยากรณ์ และประมวลผลข้อมูล ที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งในเรื่องทรัพยากรน้ำ สภาพลมฟ้าอากาศ รวมไปถึงตลาดสินค้าเกษตรต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการในภาพรวมได้ ไม่ต้องประสบกับสภาวะขาดแคลนน้ำ ปริมาณการผลิตหรือราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ จนเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เหมือนที่ผ่าน ๆ มาอีก ก็ขอความเข้าใจนะครับ และร่วมมือกัน ไม่ใช่ต่างคนทำ ต่างเอาตัวรอด เพราะรัฐบาลต้องการบริหารให้ "ทุกคนรอด ทุกคนมีความสุข" โดยเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ซีพีสร้างโมเดลต้นแบบโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรม
สภาเกษตรกรฯหารือร่วมกระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อนแผนฯพัฒนาเกษตรกรรม
เกษตรกร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฐานเศรษฐกิจ เกษตรกรรม เมืองไทย Thansettakij ชาติเกษตรกรรม