"หนึ่งคนทำอะไรได้มากกว่าที่คิด ถ้าเราลงมือทำ โดยใช้คุณธรรมนำทุน ค้ำจุนชุมชน"

9 May 2018


วันที่ 9 พ.ค. 2561 - นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาด ศูนย์สาธิตการตลาด ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้ SME ชุมชน 2 แห่ง
1. ศูนย์สาธิตการตลาด อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
2. ศูนย์สาธิตการตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
การรวมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน เพื่อพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาดแบบพึ่งพาตนเองและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยสมาชิกสหกรณ์นำเงินออมมาบริหารจัดการศูนย์สาธิตการตลาด เพื่อใช้กลยุทธ์ "รวมกันซื้อ รวมกันขาย" เป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชนมีอำนาจการซื้อ การต่อรองเพิ่มขึ้น อีกทั้ง ยังมีเงินปันผล 2 ทาง ให้สมาชิก คือ ปันผลจากการซื้อสินค้าและปันผลจากผลประกอบการศูนย์สาธิต
ทั้งนี้ ผู้บริหารศูนย์สาธิตการตลาดทั้ง 2 แห่ง ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทางการตลาด การบริหาร การจัดการร่วมกัน เมื่อวานนี้ (8 พ.ค. 2561) เพื่อนำมาพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงศูนย์สาธิตการตลาดทั้ง 20 จังหวัดนำร่อง ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีผลประกอบการที่กำไรเพิ่มขึ้น และสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ลดดอกเบี้ย SME! จัดเกรดปล่อยกู้
SME รับอานิสงส์ 'ออเจ้า' ทุกเมนูอาหารอิงกระแส ดันยอดขาย-รายได้พุ่ง
Sme ฐานเศรษฐกิจ คุณธรรม SME ไทย พัฒนาชุมชน Thansettakij