ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : ขุมทรัพย์ปิโตรเลียมไทยอยู่ที่ไหน

8 May 2018


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.05-14.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณกรรณิการ์ รุ่งกิจเจริญกุล สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น ขุมทรัพย์ปิโตรเลียมไทยอยู่ที่ไหน รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)การลงทุน เศรษฐกิจ พลังงาน ปิโตรเลียม