รองนายกฯลงพท.ตรวจศูนย์ดิจิทัลชุมชนและรับฟังปัญหาหนี้นอกระบบที่ชัยภูมิ

7 May 2018


รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ดิจิทัลชุมชนและรับฟังปัญหาหนี้นอกระบบที่จังหวัดชัยภูมิ

ตามที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นั้น ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กำหนดเดินทางตรวจราชการหน่วยงานในกำกับด้านดิจิทัลและด้านยุติธรรม เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับนำเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ในจังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดการที่สำคัญ คือเวลา 09.30 น. เดินทางไปยังศูนย์ดิจิทัลชุมชนอำเภอจัตุรัส (บ้านกอก) ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อประชุมและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนดังกล่าว พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรคจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

เวลา 10.10 น. เดินทางไปเยี่ยมชมจุดให้บริการเน็ตประชารัฐ ที่บ้านปากคันฉู หมู่ที่ 14 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งอยู่ในโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

เวลา 10.45 น. เป็นประธานในการแถลงข่าว “ความสำเร็จโครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน และการขยายผลการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ” ณ บึงละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เวลา 11.15 น. เยี่ยมชมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ บึงละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิเวลา 14.15 น. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 7/2561 และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาคี พร้อมพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเรื่องหนี้นอกระบบและเรื่องอื่น ๆ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

จากนั้นจะได้เดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมเข้าร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในเวลา 10.00 น.ต่อไป


หนี้นอกระบบ ชัยภูมิ ประจิน จั่นตอง ศูนย์ดิจิทัลชุมชน