"อาคม" ตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟบุรีรัมย์

7 May 2018


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟบุรีรัมย์นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 โดยมี นายศักดิ์ชัย ทรัพย์ใจเที่ยง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย นายบรรจง จันทร นายสถานี และเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้เข้าชมการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP 2018 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนตุลาคม 2561 ทั้งทางรถยนต์ เครื่องบิน และรถไฟ คาดว่าจะมีประมาณ 200,000 คน สำหรับการเตรียมการรองผู้โดยสารทางรถไฟ กระทรวงฯ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้เตรียมขบวนรถจากกรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ จำนวน 12 ขบวน ขบวนระยะสั้น จากอุบลราชธานี - บุรีรัมย์ จำนวน 12 ขบวน นอกจากนี้จะเปิดให้ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วโดยสารรถไฟล่วงหน้า เพื่อให้ทราบจำนวนผู้โดยสารและเตรียมการรองรับได้อย่างเพียงพอสำหรับสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ รถรับจ้างสาธารณะ ปรับปรุงอาคารและบริเวณโดยรอบสถานี จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอ จัดพื้นที่บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ เพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการ อำนวยความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการจัดงาน Moto GP แนะนำเส้นทางการเดินทาง จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานสถานีรถไฟดูแลความปลอดภัยผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จัดการเดินขบวนรถพิเศษจากสถานีบุรีรัมย์ - ที่หยุดรถเขากระโดง ไปและกลับรวม 10 เที่ยวต่อวัน ในราคาคนละ 20 บาทต่อเที่ยว ระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2561 นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกจะจัดรถเวียนรับส่งผู้เข้าชมการแข่งขันตามจุดต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ไปถึงสนามช้างฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในโอกาสนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้ตรวจเยี่ยมบริเวณที่หยุดรถเขากระโดง

รถไฟ คมนาคม บุรีรัมย์ อาคม