กก.รถไฟลงพท.ตามความคืบหน้ารถไฟสายสีแดงช่วงชุมทางบางซื่อ – รังสิต

5 May 2018


คณะกรรมการรถไฟ (ชุดใหม่) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงชุมทางบางซื่อ – รังสิต และสถานีกลางบางซื่อ

นายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) พร้อมคณะกรรมการรถไฟฯ (ชุดใหม่) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงชุมทางบางซื่อ – รังสิต ณ สำนักงานสนามโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ถนนกำแพงเพชร 2 (ด้านข้างสถานีขนส่งหมอชิต 2) กรุงเทพฯ โดยมีนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการรถไฟฯ ทีมงานที่ปรึกษาควบคุมงาน และผู้รับจ้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้า รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย 3 สัญญา คือสัญญาที่ 1 งานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง ประกอบด้วย
1. งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร สถานีกลางบางซื่อ
- ที่จอดรถชั้นใต้ดิน สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ 1,700 คัน
- ชั้น 1 พื้นที่จำหน่ายตั๋ว สามารถเชื่อมต่อกับ MRT
- ชั้น 2 มี 4 ชานชาลาสำหรับรถไฟชานเมือง และ 8 ชานชาลา สำหรับรถไฟทางไกล
- ชั้น 3 พื้นที่รองรับรถไฟความเร็วสูง 10 ชานชาลา และ Airport Link 2 ชานชาลา2 งานก่อสร้างสถานียกระดับจำนวน 1 สถานี ได้แก่ สถานีจตุจักร
3 งานก่อสร้างทางวิ่งยกระดับ และทางวิ่งระดับดิน ความยาวตามแนวก่อสร้าง ประมาณ 6.20 กม.
4 งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล และรถไฟชานเมือง
5 งานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ และสะพานรถยนต์ รวมถึงระบบระบายน้ำ
6 งานรื้อถอนโครงสร้างโฮปเวลล์เดิมที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างสัญญาที่ 2 งานก่อสร้างทางรถไฟช่วงบางซื่อ-รังสิต ประกอบด้วย
1 งานก่อสร้างสถานียกระดับจำนวน 8 สถานี ตามแนวเส้นทางรถไฟ
2 งานก่อสร้างทางวิ่งยกระดับ และทางวิ่งระดับดิน ความยาวตามแนวก่อสร้าง ประมาณ 20.15 กม.
3 งานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ และสะพานรถยนต์ รวมถึงระบบระบายน้ำ
4 งานรื้อถอนโครงสร้างโฮปเวลล์เดิมที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างสัญญาที่ 3 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมตู้รถไฟฟ้าช่วงบางซื่อ-รังสิต
1 งานก่อสร้างทางรถไฟ (Track works in meter gauge)
2 งานระบบไฟฟ้า (Electrification system)
3 งานระบบอาณัติสัญญาณ (Train Control and Signaling system)
4 งานระบบสื่อสาร (Communication system)
5 งานระบบการออกตั๋ว (Ticketing system)
6 งานเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟ (Depot facilities and Equipment)
7 งานระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการเดินรถ (Control access security system (CASS))8 งานระบบประกาศและประชาสัมพันธ์ (Operation automation and information technology (OA&IT) system)
9 งานสถานีไฟฟ้าย่อย (Bulk substation and Auto-transformer)
10 .งานรื้อย้ายทางรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณเดิม (Removal, immunization, modification and/or relocation of existing track, level crossing and Signaling/communications)
11 งานจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้า (Procurement of Rolling Stock and fitting of ATP to the Employer’s existing Rolling stock)
12 การให้คำปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินรถให้แก่การรถไฟ (Provision of Mass Transit Rail Authority Advice and Assistance Group)สำหรับความคืบหน้าสัญญาที่ 1 งานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง มีความคืบหน้า 69.18 % สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างทางรถไฟช่วงบางซื่อ-รังสิต มีความคืบหน้า 97.94 % และสัญญาที่ 3 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมตู้รถไฟฟ้าช่วงบางซื่อ-รังสิต มีความคืบหน้า 27.60 % ซึ่งคณะกรรมการรถไฟ ได้กำชับและเร่งรัดให้งานก่อสร้างทั้ง 3 สัญญา สามารถเปิดให้บริการกับประชาชนได้ภายในกลางปี 2563การรถไฟ บางซื่อ รฟท. สายสีแดง รังสิต