รัฐบาลรับลูกศธ.ลุยตั้ง “กระทรวงการอุดมศึกษา”

4 May 2018


วันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1/2561 ที่ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีตัวแทนจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 13 คณะ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายกอบศักดิ์ เปิดเผยว่า จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า เรื่องที่มีการเสนอผ่านคณะกรรมการ 13 คณะมีทั้งหมดประมาณ 2,000 เรื่อง ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายประมาณ 100 เรื่อง และยกร่างเขียนกฎหมายใหม่ประมาณ 80 เรื่อง อาจจะมีการปรับปรุงหน่วยงาน ลดขนาด ยุบองค์กร และตั้งองค์กรใหม่ ซึ่งการตั้งองค์กรใหม่เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงภาระงบประมาณ ซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการปฏิรูปทั้ง13ด้าน และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจะต้องทำคือ 1.การกำหนดประเด็นหลัก 5 เรื่องที่ประชาชนต้องการ ต้องเร่งทำภายใน 8 เดือน ให้เสร็จสิ้นก่อนการเลือกตั้ง ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการ 2.สร้างกลไกและประสานงานการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ โดยจะมีการนัดประชุมทุกวันศุกร์เพื่อเร่งขับเคลื่อน และ3. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้การเปลี่ยนแปลงใหญ่ของประเทศที่ยังเป็นจุดอ่อนอย่างมากรมต.ประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า สำหรับ 5 เรื่องหลักที่ต้องเร่งทำภายใน 8 เดือน ประกอบด้วย 1. การปฏิรูประบบราชการ 2. เรื่องการปฏิรูปเรื่องปากท้องของประชาชนให้อยู่ดีกินดี 3.การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น 4.สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 5. ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม

นายกอบศักดิ์ กล่าวยกตัวอย่างการปฏิรูประบบราชการ เช่น ประชาชนสามารถแจ้งความได้ทุกท้องที่ ซึ่งจะต้องดูว่าตรงนั้นต้องแก้ตรงระดับไหน ต้องเป็นกฎของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) หรือออกเป็นกฎหมาย ซึ่งจะต้องไปดู ถ้ามีเป้าหมายแล้ว ทีมกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกาจะบอกว่าต้องทำอะไรบ้าง รวมทั้งเรื่องการปฏิรูปหน่วยงาน ซึ่งตอนนี้ นายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เสนอตัวว่าจะปฏิรูปกระทรวงเป็นกระทรวงแรก นอกจากนี้ยังมีกระทรวงวิทยาศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)“ในขณะนี้รัฐบาลกำลังพิจารณาความเป็นไปในเรื่องของกระทรวงอุดมศึกษา เพียงแต่ว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงของการหารือกันว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศก็จะช่วยขับเคลื่อนหากจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา การประชุมในวันนี้มีการหารือเรื่องนี้ เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาในการหารือว่าจะตัดสินใจทำหรือไม่อย่างไร ซึ่งนพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป็นผู้ขับเคลื่อนเรื่องนี้ ทางคณะกรรมการฯของเราก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนถ้าท่านเอาจริง เราพร้อมช่วยปลดล็อก ก.พ. ,ก.พ.ร. กฤษฎีกา สำนักงบประมาณ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้แผนปฏิรูปของท่านเกิดขึ้นได้ ซึ่งผมได้ยินมาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการมีความตั้งใจเปลี่ยนแปลงกระทรวง”

เมื่อถามว่าโมเดลนี้คือการแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการ ออกมาตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา เป็นกระทรวงใหม่ใช่หรือไม่ นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า “เขากำลังคิดกัน อย่าเพิ่งไปตีข่าวขนาดนั้น แต่ความตั้งใจคือประมาณนั้นครับ”

“การปฏิรูปราชการมีรัฐมนตรีหลายคนต้องการปรับปรุงกระทรวงของตัวเอง ทางเรามีหน้าที่สนับสนุนการปฏิรูปนั้นให้เกิดขึ้นได้ แต่เรื่องพวกนี้ต้องดูให้ละเอียด เพราะท่านนายกรัฐมนตรีให้ดูให้ดีเพราะจะมีภาระของงบประมาณ”นายกอบศักดิ์ กล่าวกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิรูปประเทศ กฎหมาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล กระทรวงอุดมศึกษา