เข้าใจตลาดแดนภารต กับ 2 งานนิทรรศการการลงทุนใหญ่ในอินเดีย

26 January 2016


เมื่อพูดถึงแหล่งลงทุนที่น่าจับตามองในภูมิภาคเอเชียใต้ อินเดียยังคงเป็นคำตอบของเหล่านักลงทุนต่างชาติอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง รัฐบาลอินเดียเองก็ตอบสนองกระแสความนิยมนี้ด้วยการจัดงานดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี เล็งเห็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยจะได้ศึกษาศักยภาพตลาดแดนภารตพร้อมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับเอกชนอินเดียและเอกชนต่างประเทศจากการรุกหนักของรัฐบาลอินเดียผ่านนโยบาย Make in India

Hotline สัปดาห์นี้จึงขอยก 2 งานนิทรรศการการลงทุนระดับใหญ่ของภาครัฐอินเดียในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มานำเสนอให้ได้ทราบกัน ได้แก่ 1) งานนิทรรศการส่งเสริมการลงทุน Make in India Week 2016 และ 2) งานนิทรรศการส่งเสริมการลงทุน Maritime India Summit 2016 ทั้งสองงานได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดียร่วมเปิดงาน จึงนับเป็นกิจกรรมส่งเสริมนโยบาย Make in India ที่สำคัญในช่วงต้นปี 2559 1. งานนิทรรศการส่งเสริมการลงทุน Make in India Week 2016 ระหว่างวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ MMRDA Grounds Bandra-Kurla Complex

เป็นงานเพื่อจัดแสดงอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของอินเดีย 10 สาขา ได้แก่ อวกาศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ยานยนต์และส่วนประกอบยานยนต์ เคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การแปรรูปอาหาร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล ยา สิ่งทอ รวมทั้งกิจการ SMEs ผู้จัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานที่ป็นนักลงทุนและผู้บริหารกิจการกว่า 2 พันคน

นอกจากการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในสาขาอุตสาหกรรมข้างต้น งานยังประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ นิทรรศการเกี่ยวกับนโยบาย Make in India กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (B2B G2B และ G2G) การสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศต่าง ๆ และการสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในอินเดีย

ผู้จัดงานเชิญชวนให้ภาคเอกชนไทยร่วมจัดแสดงในงาน ค่าเช่าคูหาขนาด 75 ตารางเมตร ภายในอาคาร ราคา 1 หมื่นรูปี หรือประมาณ 5,400 บาท และภายนอกอาคาร ราคา 6 พันรูปี หรือประมาณ 3,200 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าติดตั้งอุปกรณ์ทำความเย็น โดยผู้จัดงานสามารถจัดคูหาให้ตั้งอยู่รวมกันในลักษณะในนามประเทศ (Country Pavilion) ได้ หากมีขนาดรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 600 ตารางเมตร

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรวมถึงลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ www.makeinindia.com/mumbai-week และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ Mr. Atul Chaturvedi อีเมล [email protected] และ Ms. Palka Sahni อีเมล [email protected]

2. งานนิทรรศการด้านการลงทุนและการประชุม Maritime India Summit 2016 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ BomBay Convention & Exhibition Centre

จุดประสงค์การจัดงานเพื่อเสนอแนะโอกาสด้านการลงทุนผ่านงานนิทรรศการตลอดจนการประชุมและสัมมนาของนักลงทุนในสาขาการขนส่งทางทะเลของอินเดีย กว่า 200 โครงการ อาทิ การปรับปรุงพัฒนาท่าเรือและการสร้างท่าเรือใหม่ อุตสาหกรรมต่อเรือ และการท่องเที่ยวทางเรือ คาดว่า จะมีนักลงทุนทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 2 พันคน ผู้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการกว่า 200 บริษัท และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมงานกว่า 50 คน การเข้าร่วมงานมีค่าลงทะเบียน จำนวน 5 พันรูปี หรือ 2,670 บาท

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ Mr. Abhisak Chandra โทรศัพท์ +91 11 2371 9031 อีเมล [email protected] หรือ Mr. Mohit Bhasin โทรศัพท์ +91 124 464 4658 อีเมล [email protected]

งานนี้นับเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมที่กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และกรมนโยบายและส่งเสริมอุตสาหกรรม (Department of Industrial Policy & Promotion - DIPP) ภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมอินเดีย ได้จัดกิจกรรม "Make in India Roadshow and Business Opportunities in Thailand" ที่ประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,125 วันที่ 24 - 27 มกราคม พ.ศ. 2559


Make in India รัฐบาลอินเดีย กรุงนิวเดลี ตลาดแดนภารต เครือข่ายทางธุรกิจ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ส่วนประกอบยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง