"นายกฯ" เคาะ วงเงินกู้เกษตรกร นบข. รายละ 1.5 แสน

30 April 2018


นายกฯประชุม นบข.เคาะวงเงินกู้เกษตรกร รายละ 1.5 แสน อธิบดีกรมค้า ระบุ ตลาดข้าง คำสั่งซื้อต่อเนื่อง ส่งมอบจีนแล้ว 6.1 หมื่นตัน เตรียมประมูลจีทูจี ฟิลลิปินส์

- 30 เม.ย. 2561 - นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 2/2561 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุม เห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตร โดยให้สินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตร ที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ 10,000 ราย วงเงินกู้ กรณีเกษตรกรรายคนไม่เกิน 1.5 แสนบาท กรณีสถาบันเกษตรกรไม่เกินแห่งละ 3 ล้านบาท โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย 3% ต่อปี และผู้เข้าร่วมโครงการรับภาระเอง 1% ต่อปี ทั้งนี้ เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปีทุกปีจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

นายบุญยฤทธิ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังรับทราบการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 60/61 ด้านการตลาด ในการดึงอุปทานข้าวเปลือกออกจากตลาดเป้าหมาย 12.5 ล้านตัน ได้แก่ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ซึ่งสามารถดึงอุปทานออกจากตลาดได้ 6.21 ล้านตัน คิดเป็น 49.7% ของเป้าหมาย ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีราคาถึงตันละ 17,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบผลการดำเนินการเชื่อมโยงตลาดข้าว กข43 โดยเป็นการบรูณาการดำเนินการร่วมกัน ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ที่มุ่งเน้นส่งเสริมข้าวที่มีคุณภาพสูง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกร ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการกำหนดเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าเป็นข้าว กข43 ได้รับรองจากกรมการข้าว ปลูกโดยชาวนาที่ขึ้นทะเบียนนาแปลงใหญ่ สีแปรโดยสหกรณ์ที่ได้ GMP, มีมาตรฐาน Q ตรวจสอบย้อนกลับได้โดยระบบ QR Code กระทรวงพาณิชย์ เชื่อมโยงตลาดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จำนวนกว่า 1,121 ตัน และจะเริ่มวางจำหน่ายในร้านค้าโมเดิร์นเทรด ตั้งแต่ 15 พ.ค. เป็นต้นไป ราคา 60 บาท โดยจะประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงคุณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการบริโภคข้าว กข43 ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อมัลติมีเดียในสถานีรถไฟฟ้า ในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ และ สปอตโฆษณาเผยแพร่ทางสถานีวิทยุชั้นนำ ได้กำหนดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ขึ้นในวันที่ 11 พ.ค. โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน

สำหรับในปีนี้ราคาข้าวอยู่ในระดับที่น่าพอใจเนื่องจากตลาดโลกมีความต้องการและมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ประกอบกับข้าวนาปรังได้ออกสู่ตลาดหมดแล้ว การส่งมอบข้าวแบบจีทูจีให้รัฐบาลจีนในงวดที่ 5 ปริมาณ 1 แสนตัน ส่งมอบแล้ว 61,400 ตัน คาดว่าจะส่งมอบเสร็จภายในเดือนพ.ค.นี้ และรัฐบาลฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวแบบจีทูจี ปริมาณรวม 2.5 แสนตัน ในวันที่ 4 พ.ค. 2561 ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ไทยจะเข้าร่วมการประมูลเพื่อให้ตลาดรองรับข้าวผลผลิตข้าว นับว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรจะได้รับและเป็นผลดีต่อสถานการณ์ตลาดข้าวไทยทั้งระบบ


เกษตรกร ฐานเศรษฐกิจ ข้าว คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) นบข. Thansettakij