กรมบังคับคดีจับมือธนาคารกรุงไทยขายทอดตลาดทรัพย์สินเขตพื้นที่กทม.

29 April 2018


กรมบังคับคดีจับมือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (29 เมษายน 2561) กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนายชัยวัธน์ จุลมนต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มกำกับงานกฎหมาย สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งทรัพย์สินที่จะทำการขายเป็นทรัพย์ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 – 6 และกองบังคับคดีล้มละลาย 3 ได้แก่ ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด จำนวนทั้งสิ้น 137 รายการ ราคาประเมินกว่า 426 ล้านบาท ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า การจัดมหกรรมขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมบังคับคดี และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกของปีนี้ ซึ่งครั้งต่อไปจะมีการขยายพื้นที่การจัดให้มีความครอบคลุมทั้งประเทศ อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก ประกอบกับนโยบายผลักดันทรัพย์สินของกรมบังคับคดี โดยใช้นโยบาย 2 เร่ง ได้แก่ เร่งรัดประชุมคณะกรรมการกำหนัดราคาทรัพย์ และเร่งรัดการประกาศขายทอดตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลักดันทรัพย์สินออกจากกรมบังคับคดี และเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการจัดขายทอดตลาดนอกสถานที่ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งที่ 3 ในรอบปีงบประมาณ 2561โดยการจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินนอกสถานที่ 2 ครั้งก่อนหน้านี้ ได้แก่ มหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผลการขายทอดตลาดรวม 4 นัด สามารถขายได้ 146 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,527,376,000 บาท ซึ่งราคาขายได้สูงกว่าราคาประเมิน คิดเป็น 83.58% และมหกรรมขายทอดตลาดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ผลการขายทอดตลาดรวม 2 นัด สามารถขายได้ 250 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 438,677,000 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาประเมิน คิดเป็น 39.99% โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์เป็นจำนวนมาก

“ถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อทรัพย์รายใหม่ได้เข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์ ทำให้มีนักลงทุนสนใจทรัพย์สินของกรมบังคับคดีมากยิ่งขึ้น และเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางให้กับผู้มาเข้าร่วมการประมูล โดยทรัพย์ที่จะมาเข้าร่วมการประมูลครั้งนี้มีที่ดินว่างเปล่าจำนวน 4 รายการ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 60 รายการ และห้องชุดจำนวน 73 รายการ รวม ทั้งสิ้น จำนวน 137 รายการราคาประเมินรวม 426,467,639 บาท”กรมบังคับคดี กทม. ธนาคารกรุงไทย ขายทอดตลาด ทรัพย์สิน