กรุงไทยแจงปลดพนักงาน 32 คน เหตุ”ปฏิบัติหน้าที่ไม่โปร่งใส”

29 April 2018


กรุงไทยแจงปลดพนักงาน 32 คน เหตุ”ปฏิบัติหน้าที่ไม่โปร่งใส”

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย รองประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เป็นประธานกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น เผยว่า ธนาคารให้ความสำคัญในการตรวจสอบเรื่องไม่ชอบมาพากลอย่างเข้มงวด พร้อมเอาเรื่องร้องเรียนเข้าหารือในที่ประชุมทุกเรื่อง โดยที่ผ่านมาได้ปลดพนักงานออกไป 32 คนที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่โปร่งใสสำหรับปัญหาบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด(มหาชน)ยอมรับว่า เอิร์ธเอาหุ้นและที่ดินมาเป็นหลักประกันขอสินเชื่อ ซึ่งคดีนี้อยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และอยู่ในกระบวนการของศาลพิจารณาฟื้นฟูกิจการ ซึ่งศาลสั่งห้ามให้ข่าวไม่ว่าทางบวกหรือลบ

ธนาคารปรับกระบวนการใหม่ดูแลความเสี่ยงปล่อยสินเชื่อมาในช่วง 1-2 ปี ซึ่งกรณีปัญหาเอิร์ธที่ปรากฏออกมาก็มาจากกระบวนการใหม่ ในขณะเดียวกันธนาคารได้มีการตั้งสำรองส่วนเพิ่มจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (ifrs9) ที่ต้องทยอยตั้ง เพื่อไม่ให้ส่งผล กระทบในปีถัดๆไป

“ยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องการควบรวมกับธนาคารทหารไทย”นายไกรฤทธิ์กล่าวทิ้งท้ายธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ