ขสมก.โต้ยันรถเมล์NGVปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครอง

22 April 2018


ตามที่มีสื่อมวลชนหลายสำนัก ได้นำเสนอข่าวกรณี ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว โดยตั้งข้อสังเกต 4 ประการ ในการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไม่ดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนหาบุคคลที่แฝงตัวเข้ามาทำงานในการประมูลรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน ครั้งที่ 8 นั้น

ขสมก.ขอเรียนชี้แจง ดังนี้
1. ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ ขสมก. ห้ามมิให้นำมติที่ประชุมคณะกรรมการ ขสมก. ครั้งที่ 15/2560 และครั้งที่ 16/2560 ไปใช้ จนกว่าจะมีคำพิพากษา หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น2. ศาลปกครองกลางไม่ได้สั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม การดำเนินการดังกล่าว อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของ ขสมก. ดังนั้นการที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการให้ ขสมก. พิจารณาดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งคุ้มครอง จึงเป็นเรื่องในหลักการ ตามอำนาจหน้าที่กำกับดูแลโดยทั่วไป ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ขสมก.ฯ

3. สำหรับรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน100 คันแรก ที่ ขสมก.รับมาแล้วเมื่อ 26 มี.ค.61นั้น คณะกรรมการตรวจรับ ได้ดำเนินการตรวจรับเมื่อวันที่ 26 มี.ค.61 แต่ได้ทำรายงานเสนอรก.ผอก.ขสมก. เมื่อวันที่ 28 มี.ค.61 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดก่อน ศาลปกครองกลางจะมีคำสั่งคุ้มครองฯ

4. สำหรับการบริหารจัดการรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)ในส่วนที่เหลือ หลังจากที่ ขสมก. ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งคุ้มครองของศาลปกครองกลาง ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว เมื่อศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งมาเป็นประการใด ก็ต้องดำเนินการตามนั้น5. กล่าวโดยสรุป ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทางศาลฯ จึงไม่มีเหตุอันใดที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะเข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะหากเข้าไปดำเนินการใดๆ ที่ไม่อยู่ในกรอบของกฎหมายแล้ว จะไปกระทบกระเทือนต่ออำนาจของศาลฯได้

ทั้งนี้ หลังจากมีคำสั่งศาลฯ ขสมก. ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆที่ขัดกับคำสั่งของศาลฯ สำหรับการรับรถล๊อตแรกจำนวน 100 คัน ขสมก.ได้รับไปตั้งแต่วันที่ 26 มีค.61 และนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชนในวันที่ 27 มี.ค.61 ซึ่งเป็นการดำเนินการก่อนมีคำสั่งศาลฯ หลังจากศาลฯมีคำสั่ง ขสมก.ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆเลย เช่น การทดสอบรถล๊อตที่ 2 ที่กำหนดทดสอบในวันที่ 16 -18 เม.ย.61 การตรวจรับรถล๊อต 2 จำนวน 100 คัน ในวันที่ 26 เม.ย.61 ก็ได้ชะลอการดำเนินการไว้ทั้งหมดขสมก. ngv ศาลปกครอง รถโดยสารปรับอากาศ เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ