กฤษฎาสั่งเกษตรประสานพาณิชย์รับมือ6สินค้าเกษตรทะลัก”หวั่นราคาตก”

21 April 2018


กฤษฎาสั่งเกษตรประสานพาณิชย์รับมือ6สินค้าเกษตรทะลัก”หวั่นราคาตก”

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า การรับมือปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำนั้น นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กำชับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรฯให้ประสานกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อจับตาผลผลิตที่เฝ้าระวัง 6 สินค้าคือ ลำไย ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3 สับปะรดโรงงาน สุกรน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม ไข่ไก่สดเบอร์ 3 และ ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและบางสินค้ากระจุกตัว ส่งผลให้เน่าเสีย ก่อนที่จะขนส่งไปถึงมือผู้บริโภค“สินค้าการเกษตรปีนี้ คาดว่าผลผลิตจะดีขึ้น เช่น ข้าว ลำไย ซึ่งมีความกังวลว่าจะเกิดปัญหาเกินความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯกับกระทรวงพาณิชย์ วางแผนกระจายสินค้าเกษตรที่จะออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงประมาณเดือน ก.ค.-ส.ค.ให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว”สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ราคาสินค้าเกษตร พาณิชย์