“วิษณุ” เผยช่วย “ทีวีดิจิทัล” ยังไม่ได้ข้อสรุป “หารือ 20 เม.ย.”

18 April 2018


- 18 เม.ย. 61 - นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประกอบทีวีดิจิทัลว่า ตนยังไม่ขอพูดถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ เพราะยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งจากการหารือกับผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลเมื่อวันที่ 17 เม.ย.ไม่ได้มีประเด็นการพูดถึงการใช้มาตรา 44 แต่พูดคุยถึงความจำเป็นว่าจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ และหากจะช่วยเหลือจะทำได้ด้วยวิธีใด

“โดยยึดหลักการที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้คือ หากจะมีการช่วยเหลือ ทุกฝ่ายต้องได้รับประโยชน์ ทั้งรัฐและประชาชนและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่กระทบต่อการลงทุนและความเชื่อมั่น พร้อมทั้งหารือแนวคิดการคืนใบอนุญาต การควบรวมและการโอนกิจการ ซึ่งผลการหารือครั้งล่าสุดจะนำเสนอต่อคสช. เพื่อนำไปพิจารณาต่อไป”

นายวิษณุ กล่าวว่า ในวันที่ 20 เม.ย.จะหารือกับผู้ประกอบการเพิ่มเติมในเรื่องเชิงเทคนิค และข้อมูลตัวเลขกำไรขาดทุน โดยตนจะพูดคุยกับผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลอีกหลายกลุ่มเพื่อให้ทราบในทุกมุม โดยเฉพาะการอธิบายให้เห็นถึงผลประกอบการต่างๆ ทั้งกำไร ขาดทุน ว่ามาจากที่ใด และเมื่อได้ข้อสรุปก็จะต้องเสนอไปยังคสช.เป็นผู้พิจารณาต่อไป ส่วนจะออกเป็นคำสั่งตามมาตรา 44 หรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ คสช.


วิษณุ เครืองาม ฐานเศรษฐกิจ ทีวีดิจิทัล Thansettakij