สมาคมการค้าขยะ วอน ”รมว.พลังงาน” รับซื้อไฟฟ้าขยะต่อเนื่อง

10 April 2018


นายมนตรี วิบูลยรัตน์ นายกสมาคมการค้าพลังงานขยะ เปิดเผยว่ เตรียมยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีและนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ภายในเดือนเม.ย.นี้ เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงพลังงานทบทวนนโยบายชะลอรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน เนื่องจากเห็นว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อปริมาณขยะประเทศที่จะเพิ่มทุกปี เฉลี่ย 30 ล้านตันต่อปี
นอกจากนี้ภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการเลือกรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นการช่วยบริหารจัดการขยะ โดยราคารับซื้อควรอยู่ที่ระดับเดิม ไม่ควรปรับลดลงมาอยู่ที่ 2.40 บาทต่อหน่วย เพราะมีต้นทุนสูง ที่ 200 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ เทียบกับพลังงานทดแทนอื่นๆเฉลี่ย 70 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์
โดยปัจจุบันราคาฟีดอินทารีฟ สำหรับโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่ผลิตตำกว่า 1 เมกะวัตต์ อยู่ที่ 6.34 บาทต่อหน่วย บวกค่าพรีเมี่ยม 70 สตางค์เป็นเวลา 8 ปี และถ้าอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บวกอีก 50 สตางค์ต่อหน่วย ส่วนโรงไฟฟ้าที่ผลิตระหว่าง 1-3 เมกะวัตต์ ราคาอยู่ที่ 5.82 บาทต่อหน่วย บวกค่าพรีเมี่ยม 70 สตางค์ เป็นเวลา 8 ปี และถ้าอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บวกอีก 50 สตางค์ต่อหน่วย และสำหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตสูงกว่า 3 เมกะวัตต์ ให้ราคา 5.08 บาทต่อหน่วย บวกค่าพรีเมี่ยม 70 สตางค์ เป็นเวลา 8 ปี และถ้าอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บวกอีก 50 สตางต์ต่อหน่วย


โรงไฟฟ้าขยะ รมว.พลังงาน ศิริ จิระพงษ์พันธ์ Thansettakij สมาคมการค้าขยะ ไฟฟ้าขยะ