เปิดโพลล์ 3 ปี 6 เดือน ผลงานคสช.+รัฐบาล ปชช.วอนแก้สินค้าแพงมากสุด “พอใจ 65% เฉยๆ 30%”

10 April 2018


- 10 เม.ย. 61 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมครม. มีมติรับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ 3 ปี 6 เดือน ซึ่งดำเนินการสำรวจโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 2-16 ม.ค. 2561 จากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศจำนวน 5,800 ราย

พบว่า 5 เรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเร่งด่วน พบว่า อันดับ

1. การควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้มีราคาแพง 61%

2. การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ 40.4%

3. การแก้ปัญหายาเสพติด 26.5%

4. การแก้ปัญหาหนี้สิน 24.3%

และ 5. การปรับขึ้นค่าแรงให้เพียงพอกับค่าครองชีพ 20.5%

ส่วนการติดตามข้อมูลข่าวสารหรือรายงานของรัฐบาล พบว่า 80% ติดตามมากที่สุด โดยเป็นการติดตามผ่านช่องทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต รวม 88.8% รองลงมา 81.6% คือ รายการเดินหน้าประเทศไทย ที่ออกอากาศทุกวันเวลา 18.00 น. และรายการศาสตร์พระราชาฯ หรือรายการคืนความสุขฯ ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 20.00 น. คิดเห็น 81%

ส่วนความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำเนินงานของรัฐบาล พบว่า พอใจมากถึงมากที่สุด 65.8% พอใจปานกลาง 30% พอใจน้อยที่สุด 0.6% และไม่พึงพอใจเลย 0.1% สอดรับกับความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ ที่พบว่า 63.5% เชื่อมั่นมากถึงมากที่สุด เชื่อมั่นปานกลาง 31.2 % เชื่อมั่นน้อย 4.1% เชื่อมั่นน้อยที่สุด 0.7% และไม่เชื่อมั่นเลย 0.2%


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฐานเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรี โพลล์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ Thansettakij