การ์เมนต์ผวาค่าบาท! ต้นทุนทางอ้อมพุ่ง

9 April 2018








250 โรงงานการ์เมนต์ ระบุ ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศกระทบต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้นเพียง 1-2% แต่ห่วงผลกระทบทางอ้อม ทั้งผ้าผืน ค่าขนส่ง ปรับตัวสูงขึ้น เพิ่มภาระต้นทุน ระบุ เงินบาทแข็งเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับ 1

ปี 2560 ที่ผ่านมา การส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่ม (การ์เมนต์) ของไทย ส่งออกได้ที่ 2,350.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือในรูปเงินบาทที่ 7.96 หมื่นล้านบาท) ขยายตัวลดลงจากปีก่อน 2.5% ส่วนช่วง 1 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค. 61) ส่งออกได้ที่ 190.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.6% ถือว่ามีแนวโน้มที่ดี แต่ผลจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ เป็น 308-330 บาทต่อวัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 จะกระทบมากน้อยเพียงใดนั้น




นายถาวร กนกวลีวงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ทางสมาคมได้มีการทำสำรวจสมาชิกทั่วประเทศ 350 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกสามัญ ซึ่งมีโรงงานผลิตโดยตรง 250 ราย (อีก 100 ราย เป็นสมาชิกสมทบในธุรกิจสนับสนุนที่เกี่ยวเนื่อง) ถึงผลกระทบการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ได้ข้อสรุปที่สำคัญ คือ สมาชิกส่วนใหญ่ ระบุ จะกระทบต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1-2% ซึ่งถือว่ายังพอรับได้ แม้โรงงานผลิตของสมาชิกส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งค่าจ้างจะปรับขึ้นเป็น 325 บาท/วัน โดยจากค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะไปพัฒนาเครื่องจักรและทักษะฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

“โรงงานการ์เมนต์ทั่วประเทศมีคนงานรวมกันกว่า 2 แสนคน ผลสำรวจขึ้นค่าแรงส่วนใหญ่สมาชิกพอรับได้ แต่ที่กังวลมากกว่า คือ ผลกระทบทางอ้อมที่จะตามมาจากภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ผู้ผลิตผ้าผืน บริษัทผู้ให้บริการขนส่ง ที่จะมีค่าบริหารจัดการสูงขึ้นจากการปรับขึ้นค่าแรงและใช้เป็นเหตุผลในการปรับขึ้นค่าสินค้าและบริการ จะทำให้อุตสาหกรรมการ์เมนต์มีต้นทุนทางอ้อมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอยากให้รัฐบาลช่วยดูแลในส่วนนี้”




ขณะที่ เงินบาทที่แข็งค่าในปัจจุบัน เป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลมากสุด เนื่องจากส่วนใหญ่รับคำสั่งซื้อล่วงหน้า 4-6 เดือน ซึ่งในล็อตที่ตกลงกันไปแล้วก่อนหน้า แม้จะมีการทำประกันความเสี่ยงค่าเงินไปแล้ว แต่ก็มีความเสี่ยงจากรายได้และกำไรที่ลดลงจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น และยังทำให้การรับคำสั่งซื้อรอบใหม่จะเจรจาตกลงยากจากเงินบาทที่แข็งค่า สินค้าไทยจะสูงขึ้น ลูกค้าจะยอมหรือไม่ และยังทำให้ประสบความยุ่งยากในการทำประกันความเสี่ยงค่าเงินว่า จะฟิกซ์ที่อัตราใดดี


……………….
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,348 วันที่ 15-17 มี.ค. 2561 หน้า 08
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ส่งออกการ์เมนต์โต รับอานิสงส์บอลโลก
การ์เมนต์ไทยมุ่งหน้า4.0 โรงงานไฮเทคโนโลยีหวังผลสัมฤทธิ์6ด้าน




ฐานเศรษฐกิจ เงินบาท ค่าเงินบาท ต้นทุน การ์เมนต์ Thansettakij