นายกฯระบุเดือนเม.ย.คือเดือนสำคัญของคนไทย

6 April 2018


- 6 เม.ย. 61 - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ว่า “ในเดือนเมษายนของทุกปี จะมีวันสำคัญๆ ของประเทศ ที่จะสะท้อนถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาติของเรา ได้แก่... วันที่ 6 เมษายนเป็น “วันจักรี” ซึ่งปวงชนชาวไทยทุกคน ร่วมใจกันน้อมจิตระลึกถึง “มหาจักรีบรมราชวงศ์” และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช “ปฐมกษัตริย์” แห่งราชวงศ์จักรีผู้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “กรุงรัตนโกสินทร์” ขึ้น เมื่อ 200 กว่าปีที่ผ่านมานะครับ

โดยการสืบทอดศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมจากพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา อันเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้ปัจจุบันนั้น “กรุงเทพมหานคร” เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นิยมมาเยือนมากที่สุดในโลกประมาณ 20 ล้านคนต่อปี ติดต่อกัน 2 ปีซ้อนแล้วนะครับ จากผลสำรวจของสำนักข่าว CNN

และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบด้วยวันสำคัญ คือ วันที่ 13 เมษายน เป็น “วันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และวันที่ 14 เมษายน เป็น “วันครอบครัว” นะครับ ซึ่งในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” พระราชทานแก่ประชาชนเพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ในระหว่างวันที่ 6–8 เมษายน ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยขอเชิญชวนให้แต่งกายชุดไทยชุดผ้าลายดอกหรือชุดสุภาพ อย่างพร้อมเพรียงกันและสวยงามด้วยนะครับ ทั้งนี้ กิจกรรมที่น่าสนใจ คือ

1. พิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อช่วงเย็นของ “วันนี้” วันศุกร์ที่ 6 เมษายน ซึ่งมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับ ได้ร่วมสวดมนต์อย่างพร้อมเพรียงกันในพิธีดังกล่าว

และ 2. การสรงน้ำ “พระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวช วันที่ 6 พฤศจิกายน 2521 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญมาประดิษฐานให้ประชาชนสักการะ ระหว่างวันเสาร์ที่ 7 เมษายน ถึง 8 เมษายนนี้ อีกทั้ง โปรดให้จัดสถานที่สำหรับประชาชน ได้รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ คนในครอบครัว

นอกจากนี้ จะมีการจัดนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายชิงโล่พระราชทาน และการแสดงชุด “เถลิงศกเพลามหาสงกรานต์” ซึ่งประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ อาทิ การละเล่นของหลวงสืบมาแต่โบราณ เช่น “โมงครุ่ม” และ “กุลาตีไม้” การแสดงโขน ตอนหนุมานชาญกำแหง การบรรเลงดนตรีไทย การสาธิตการปรุงเครื่องหอม การสาธิตการทำอาหารและขนมไทยเป็นต้น ตลอดจนการออกร้าน
จำหน่ายอาหารและขนมไทย ร้านจิตอาสา 904 รวมทั้งขอเชิญร่วมบันทึกภาพสามมิติประเพณีสงกรานต์ ณ บริเวณงานอีกด้วยนะครับ

สำหรับกิจกรรมต่างๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น แม้จะเป็นประเพณีของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ที่อาจจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ให้มาเยือนบ้านเมืองของเราเป็นจำนวนมากทุกปี

สิ่งที่ผมจะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวไทยนอกจากการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามของเราอาทิการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ทำบุญสร้างกุศลตักบาตรขนทรายเข้าวัดและการแต่งกายชุดไทยชุดผ้าพื้นเมืองที่งดงามแล้วการละเว้นในกิจกรรมที่ไม่ส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศเช่นการสาดน้ำรุนแรงหรือด้วยวิธีที่เรียกว่าไม่ปกติพิเรนทร์ๆน่ะนะคับการแต่งกายไม่เหมาะสมอุจาดการดื่มเครื่องดองของเมา

โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้รถ ใช้ถนน ก็จะยิ่งจะเป็นอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นอีกด้วย อีกประการก็คือ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” ด้วยการแสดงออกถึงความเป็นไทย เมืองที่มีน้ำใจไมตรีต้อนรับขับสู้ด้วยรอยยิ้ม ค้าขายไม่เอาเปรียบ ไม่โก่งราคา ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว ห้องน้ำห้องท่าให้สะอาดอยู่เสมอ ทุกสถานที่เลยนะครับ สนามบิน ท่ารถ ท่าเรือ ต่างๆ เหล่านี้ รวมทั้งสถานที่ให้บริการต่างๆ ด้วยนะครับ ไกด์ทัวร์ ก็ต้องให้ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ไปด้วย และก็ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมเป็นต้นนะครับ

สุดท้ายนี้ ผมขอย้ำถึงเรื่องเทศกาลสงกรานต์ของเราอีกครั้งนะครับ ขอให้เป็น “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำประหยัด ชีวาปลอดภัย” ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอความร่วมมือและเสนอแนวปฏิบัติไว้นะครับ พ่อแม่-ญาติผู้ใหญ่ ก็ขอให้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ที่ดี จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้สิ่งเหล่านี้ เป็น “ไทยนิยม” คงอยู่คู่บ้านเมือง และสังคมของเราตลอดไป”


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฐานเศรษฐกิจ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน Thansettakij เมษายน