ทอท.คาดจราจรทางอากาศช่วงสงกรานต์มี1.75 หมื่นเที่ยวบินเพิ่ม11.9%

5 April 2018


ทอท.คาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 มีทั้งหมด 1.75 หมื่นเที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 11.9%

ทอท. คาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศระหว่างวันที่11 – 17 เมษายน 2561 ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 มีเที่ยวบินกว่า 17,550 เที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 และมีผู้โดยสารกว่า 3.01 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เผยว่า ทอท.คาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561) ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 มีเที่ยวบินประมาณ 17,550 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 2,510 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีผู้โดยสารประมาณ 3.01 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 430,700 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4

ท่าอากาศยานที่คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการมากที่สุด คือ ทสภ.คาดว่าจะมีเที่ยวบินประมาณ 7,310 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 1,040 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีผู้โดยสารประมาณ 1.35 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 193,400 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 รองลงมา คือ ทดม.คาดว่ามีเที่ยวบินประมาณ 5,530 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 790 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 และมีผู้โดยสารประมาณ 911,500 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 130,200 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8

สำหรับท่าอากาศยานอีก 4 แห่ง ได้แก่ ทภก.คาดว่าจะมีเที่ยวบินใช้บริการประมาณ 2,360 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 340 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีผู้โดยสารประมาณ 393,900 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 56,300 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 ส่วน ทชม.คาดว่ามีเที่ยวบินประมาณ 1,370 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 200 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 และมีผู้โดยสารประมาณ 205,500 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 29,300 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 ด้าน ทหญ.คาดว่ามีเที่ยวบินประมาณ 600 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 90 เที่ยวบินต่อวัน ลดลงร้อยละ 1.5 และมีผู้โดยสารประมาณ 91,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 13,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ขณะที่ ทชร.คาดว่ามีเที่ยวบินประมาณ 380 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 50 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 และมีผู้โดยสารประมาณ 59,500 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 8,500 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2


นายนิตินัย กล่าวต่อว่า ในส่วนของ ทภก.ที่จะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ และสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2561 นั้น การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร ดังนั้น ทอท.จึงเร่งปรับปรุงพื้นที่ห้องโถงพักคอยผู้โดยสารขาออกภายในประเทศทางด้านทิศเหนือ ให้สามารถ เปิดให้บริการพื้นที่ได้เพิ่มเติมอีกประมาณ 3,000 ตารางเมตร และพื้นที่บริเวณสายพานรับสัมภาระผู้โดยสารขาเข้า พื้นที่ประมาณ 4,200 ตารางเมตร พร้อมทั้งเพิ่มสายพานรับสัมภาระอีก 1 เส้น โดยได้เปิดพื้นที่ทั้งสองส่วนเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับผู้ใช้บริการท่าอากาศยานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่าอากาศยานไทย สงกรานต์ หาดใหญ่ ดอนเมือง เที่ยวบิน