วอนเร่งปลดล็อคพนักงานรฟท. ปีนี้ลุ้นเสนอศูนย์ความเป็นเลิศระบบราง

5 April 2018


“ไพรินทร์” ตั้งเป้าเสนอแผนฟื้นฟูปลดล็อคการขาดแคลนพนักงานของรฟท.เข้าที่ประชุมคนร.เดือนพฤษภาคมปีนี้ ด้านบิ๊กรฟท.เผยหากไม่ได้รับการอนุมัติในปี 64-65 อาจต้องปิดบริการบางเส้นทาง เพื่อนำบุคลากรไปใช้กับโครงการรถไฟทางคู่

- 5 เม.ย. 61 - นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ว่า ทางกระทรวงคมนาคมได้เสนอแผนฟื้นฟูให้คณะอนุกรรมการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หลายครั้ง และทราบในเบื้องต้นว่าเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการจัดประชุมใหญ่ของคนร.ซึ่งจะมีการเสนอแผนขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมปี 2541 ที่ให้รับพนักงานด้านการปฎิบัติการได้ 5% ของพนักงานเกษียณอายุ หากได้รับการอนุมัติก็จะเสนอครม.พิจารณาในทันที เพราะในอนาคตรฟท.ต้องบริหารทั้งโครงการรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ส่วนการบริฟารจัดการบุคลากรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เชื่อว่ารฟท.ยังสามารถที่จะรับมือได้

ในส่วนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศระบบราง ที่ใช้เพื่ออบรม วิจัย และทดสอบเทคโนโลยีระบบราง ทางกระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดให้จัดตั้งได้ภายในปีนี้พร้อมกรมการขนส่งทางรางที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลด้านระบบราง โดยทั้งสองหน่วยงานจะขึ้นตรงกับกระทรวงคมนาคม

ด้านนางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้รฟท.มีพนักงานในสังกัดประมาณ 10,300 คน และมีพนักงานรับจ้าง 4,000 คน และมีระยะเวลาในการปฏิบัติการสูงถึง 6 วัน ทำงานวันละ 12 ชั่วโมง ซึ่งปริมาณการทำงานที่สูงมาก จึงอยากให้เร่งปลดล็อคการรับพนักงาน เพราะอยากได้สัดส่วนพนักงานจริงทั้งหมด 14,000 คนและพนักงานรับจ้าง 2,000 คน เพราะหากรถไฟทางคู่ระยะแรกแล้วเสร็จในปี 2564 - 2565 อาจทำให้ต้องปิดบางเส้นทางเพื่อนำบุคลากรมารองรับโครงการรถไฟทางคู่ เพราะคนไม่เพียงพอ และปัจจุบันค่าโอทีที่การรถไฟต้องจ่ายก็สูงถึง 750 ล้านบาทต่อปี แต่หากเงินส่วนนี้ไปเพิ่มจำนวนพนักงานการรถไฟฯแทนจะทำให้การรถไฟมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ร.ฟ.ท. การรถไฟแห่งประเทศไทย รถไฟ ฐานเศรษฐกิจ ไพรินทร์ ชูโชติถาวร คมนาคม Thansettakij