สนธิรัตน์เตรียมชวน UK ร่วมลงทุนใน "อีอีซี"

4 April 2018


- 4 เม.ย. 61 - นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (5 เม.ย.) นายเลียม ฟ็อกซ์ รมว.การค้าระหว่างประเทศสหราชอาณาจักร มีกำหนดเข้าพบหารือเรื่องการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยเเละสหราชอาณาจักรภายหลัง Brexit ตลอดจนการดำเนินการของสภาผู้นำนักธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (Thai-UK Business Leadership Council) เพื่อส่งเสริม เเละผลักดันให้เกิดความร่วมมือการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น

รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาไทยและสหราชอาณาจักร มีความสัมพันธ์ที่ดีในทุกมิติ จึงหวังว่าทั้งสองประเทศจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งทางด้านการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น สหราชอาณาจักรเป็นตลาดที่มีศักยภาพ เป็นคู่ค้าและนักลงทุนรายสำคัญของไทย ซึ่งสามารถขยายความร่วมมือและทำกิจกรรมทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงการชักชวนสหราชอาณาจักรให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ของไทย ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในสาขาที่สหราชอาณาจักรมีความเชี่ยวชาญ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เเละอากาศยาน ขณะเดียวกัน ไทยก็มีการลงทุนในสหราชอาณาจักรมากเช่นกัน เช่น ธุรกิจโรงงานถลุงเหล็ก ธุรกิจอาหาร/เครื่องดื่ม และธุรกิจโรงแรม เป็นต้น

สหราชอาณาจักรเป็นคู่ค้าอันดับ 18 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของไทยในสหภาพยุโรป โดยในปี 2560 มีมูลค่าการค้ารวม 7,019.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 19.67% การส่งออกมีมูลค่า 4,079.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้เเก่ รถยนต์เเละอุปกรณ์ ไก่แปรรูป รถจักรยานยนต์เเละส่วนประกอบ อากาศยาน อัญมณีเเละเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เเละการนำเข้ามีมูลค่า 2,940.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้เเก่ เครื่องจักรกล เเละส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า น้ำมันดิบ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เวชกรรมเเละเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์


กระทรวงพาณิชย์ เศรษฐกิจ ฐานเศรษฐกิจ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ EEC อีอีซี รมว.พาณิชย์ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Thansettakij