คุมเข้ม! 'ล้ง' ต่างชาติ! กดราคาผลไม้ฤดูใหม่

4 April 2018
พาณิชย์สั่งรับมือ ‘ผลไม้’ ทะลัก-ราคาตก ลุยอัดกิจกรรมช่วยเกษตรกรระบายสินค้าตลอดฤดูกาล อีกด้านคุมเข้ม ‘ล้งต่างชาติ’ กดราคารับซื้อ-ทิ้งสัญญา ฮึ่ม! ขายในประเทศไม่ได้รับอนุญาตเจอดีแน่ พร้อมเดินหน้าตรวจสอบนอมินี 7 จังหวัดแหล่งผลิต

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”
ว่า จากที่ในช่วงจากนี้ไปจะมีผลไม้ออกสู่ตลาดมาก โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด เงาะ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการในการรับมือไม่ให้ราคาผลไม้ตกต่ำ ทางกรมจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการเชื่อมโยงตลาด เช่น การจัดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ชม ชิม โดยเน้นในจังหวัดท่องเที่ยว เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต จันทบุรี รวมถึงการจัดกิจกรรมเข้าสวนชิมผลไม้ที่จันทบุรี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโครงการจัดให้ชิมผลไม้ในสนามบินขาเข้า และจัดงานมหกรรมผลไม้ราคาพิเศษในสนามบินขาออก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อผลไม้ไทยกลับไปประเทศของตนด้วย

 

บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
อธิบดีกรมการค้าภายในกิจกรรมต่าง ๆ ข้างต้น เป็นการเพิ่มเติมจากเมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) กับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ผู้ส่งออก และตลาดกลางสินค้าเกษตร เพื่อรับซื้อผลไม้ฤดูกาลผลิตปี 2561 เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรรวมกว่า 3.3 แสนตัน มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ผลผลิตผลไม้ในปี 2561 คาดจะมีผลผลิตรวม 5-6 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศดี ผลผลิตดีขึ้น

ส่วนปัญหาการถูกกดราคารับซื้อของโรงรับซื้อและคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) ในพื้นที่นั้น ขณะนี้ ยังไม่ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกร แต่กรมได้ติดตามอย่างใกล้ชิด โดยจับตาล้งที่มีพฤติกรรมรับซื้อผลไม้จากเกษตรกรแบบกดราคา หรือ ทำสัญญารับซื้อ 30% แล้ว เลือกคัดผลไม้ที่มีคุณภาพไปก่อนที่จะทิ้งสัญญา ซึ่งต้องยอมรับว่า ล้งมีทั้งดีและไม่ดี ซึ่งส่วนที่ไม่ดี กรมได้ขึ้นบัญชีดำและตรวจสอบตลอดเวลา
ด้าน นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมได้กำกับดูแลและตรวจสอบล้งผลไม้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะล้งต่างชาติ จะตรวจสอบว่า มีการจำหน่ายผลผลิตที่รับซื้อในประเทศหรือไม่ หากมีการจำหน่ายในประเทศก็จะมีความผิดฐานประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งกรณีล้งต่างชาติ สามารถรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศทั้งหมดได้ แต่จำหน่ายในประเทศไม่ได้หากไม่ได้รับอนุญาต

ส่วนล้งที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็นการร่วมทุนกันระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติ ที่กรมจะตรวจสอบว่า มีการใช้คนไทยถือหุ้นแทน (นอมินี) เพื่อหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนการประกอบธุรกิจควบคุมตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ ซึ่งพื้นที่ตรวจสอบเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ จันทบุรี ระยอง ตราด ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ และลำพูน เบื้องต้น กำหนดลงพื้นที่ตรวจสอบใน จ.จันทบุรี ระยอง ตราด และชุมพร ในช่วงที่มีผลไม้ออกจำหน่ายจำนวนมากในเดือน พ.ค. นี้


……………….
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,353 วันที่ 1-4 เม.ย. 2561 หน้า 08
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
มะม่วงไทย : ผลไม้ทางเลือก ส่งออกตลาดอินโดนีเซีย
พาณิชย์ MOU เอกชนรับซื้อผลไม้ฤดูการผลิตปี 61 ค่า 2 หมื่นล.
ฐานเศรษฐกิจ ราคาผลไม้ พาณิชย์ ตลาด ผลไม้ Thansettakij ล้ง Fruit